ErgoMove® 2000

Ovládací panel a jeho funkcie

Ovládací panel systému ErgoMove® 2000 je dostupný v dvoch variantoch. Variant s jedným otočným ovládačom jazdy je vhodný najmä pre aplikácie využívajúce dlhú priamočiaru jazdu. Naproti tomu ovládací panel s dvoma otočnými ovládačmi jazdy poskytuje navyše možnosť ľahkého manévrovania s ťažkým nákladom aj v stiesnených priestoroch.

Ovládací panel – varianty

 • 1 Jednoduché ovládanie

  V systéme ErgoMove® 2000 sa ovládanie vykonáva pomocou otočných ovládačov jazdy. Otočením ovládačov jazdy sa reguluje hnací moment obochpoháňaných pevných koliesok. V závislosti od prevádzkového režimu sa aktivujú buď obe kolieska, alebo iba jedno z nich. Ovládacie rukoväte sú navyše vybavené integrovanými snímačmi uchopenia rukou, ktoré slúžia na odblokovanie elektromechanických samočinných bŕzd.

 • 2 Núdzový vypínač

  V nebezpečných situáciách je možné elektrický pohonný systém vypnúť stlačením dobre viditeľného a ľahko prístupného núdzového vypínača. Pritom sa aktivujú elektromechanické samočinné brzdy a systém ErgoMove® 2000 sa prepne do nehybného stavu.

 • 5 Klaksón

  Klaksón systému ErgoMove® 2000 je pripojený k ovládacej skrinke pomocou kábla s dĺžkou 1,5 metra a je možné ho umiestniť kdekoľvek na vozíku. Výrazne zvyšuje mieru bezpečnosti pri preprave tovaru, a je preto nevyhnutnou požiadavkou na splnenie CE vyhlásenia.

 • 6 Prevádzkový režim „I“ a „II“

  Variant s jedným otočným ovládačom jazdy:

  Prevádzkový režim I: Jazda vpred,cúvanie 2 km/h

  Prevádzkový režim II: Vpred 4 km/h, cúvanie 2 km/h

   

  Variant s dvomi otočnými ovládačmi jazdy:

  Prevádzkový režim I: Oba motory sa aktivujú synchrónne (vpred 4 km/h, cúvanie 2 km/h)

  Prevádzkový režim II: Motory sú aktivované individuálne prostredníctvom príslušného otočného ovládača (jazda vpred, cúvanie 2 km/h)

 • 7 Riadiaca skrinka/akumulátor

  Riadiaca skrinka, v ktorej sa nachádza jednotka akumulátorov a riadiaca jednotka systému ErgoMove® 2000, slúži ako prepojovací modul medzi poháňanými kolieskami a ovládacím panelom. Systém ErgoMove 2000® je vybavený najmodernejšou technológiou akumulátorov. Pri plne nabitom akumulátore a zaťažení 2 000 kg vám umožní vykonať až 500 jázd. Nabíjanie (na 90 percent kapacity) trvá cca štyri hodiny.

 • 9 Ochrana proti privretiu

  Ochrana proti privretiu je v systéme ErgoMove® 2000 zabezpečená prostredníctvom klobúkového tlačidlového vypínača citlivého na tlak. Keď sa tlačidlový vypínač pritlačí na telo obslužného personálu, vozík sa o kúsok posunie opačným smerom.

Variant Cockpit ErgoMove 2000P

 • 1 Intuitívne ovládanie

  Ergonomická rukoväť s integrovanými snímačmi sily zaznamenáva sily pôsobiace v dvoch oblastiach: dopredu/dozadu a doľava/doprava. Silové impulzy sa prevedú na riadiace signály a pomáhajú riadiť jazdu požadovaným smerom. Vďaka tomu sa dosiahne jednoduchá a intuitívna obsluha. V prípade ovládacieho panela s dvomi otočnými ovládačmi jazdy sa ovládanie poháňaných koliesok vykonáva prostredníctvom otočných ovládačov jazdy. Pri jednoručnej obsluhe sa motory pri tejto verzii ergonomickej rukoväti ovládajú synchrónne a pri obojručnej obsluhe jednotlivo. Pri obojručnej obsluhe je preto zaručená optimálna manévrovateľnosť aj v stiesnených priestorových podmienkach.

 • 2 Núdzové odblokovanie

  V prípade potreby je možné odblokovať samočinné brzdy aj prostredníctvom kľúčového vypínača (so spínaním). Vďaka tomu je možné presúvať vozík aj ručne bez elektrického pohonu.

 • 3 Ukazovateľ stavu nabitia (a) a výmenný akumulátor (b)

  Akumulátorová jednotka pozostáva z bežne dostupných vymeniteľných akumulátorov a je možné ju rýchlo vymeniť pomocou jednoduchého zásuvného mechanizmu. Preto je vďaka výmenným akumulátorom možná aj nepretržitá prevádzka.

 • 4 Prevádzkové režimy „Korytnačka“/„Zajac“

  Prevádzkový režim „Korytnačka“: Vpred 2 km/h, cúvanie 2 km/h.

  Režim „Zajac“: Vpred 4 km/h, cúvanie 2 km/h.

 • 5 Klaksón

  Pri ergonomickej rukoväti so snímačmi sily aj pri rukoväti s otočnými ovládačmi jazdy je súčasťou výbavy klaksón. Ten je vstavaný priamo do ovládacieho panela. Výrazne zvyšuje mieru bezpečnosti pri preprave tovaru, a preto je nevyhnutnou požiadavkou na splnenie CE vyhlásenia.

 • 6 Ochrana proti privretiu

  Ochrana proti privretiu je na ergonomickej rukoväti s otočnými ovládačmi jazdy zabezpečená prostredníctvom klobúkového tlačidlového vypínača citlivého na tlak. Keď sa tlačidlový vypínač pritlačí na telo obslužného personálu, vozík sa o kúsok posunie opačným smerom. Pri ergonomickej rukoväti so snímačmi sily vykonávajú funkciu ochrany proti privretiu integrované snímače sily. Rukoväť dokáže rozpoznať aj veľmi malé sily (max. 28 N pri 1 000 kg).

Chcete získať ďalšie informácie o našich produktoch série ErgoMove® alebo si dohodnúť termín na predvádzaciu jazdu?

Naši odborníci pre produktovú sériu ErgoMove® vám veľmi ochotne poradia na čísle +420 541 420 821 alebo prostredníctvom e-mailu: ergomove@blickle.cz.