Podmienky používania

pre bezplatnú službu sťahovania súborov CAD

Úzko a dôverne spolupracujeme s našimi obchodnými partnermi.

Spoločnosť Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (ďalej ako „spoločnosť Blickle“) poskytuje svoje súbory CAD svojim partnerom (zákazníkom) prostredníctvom internetu, aby bolo tieto údaje možné začleniť do vývoja prebiehajúcich projektov u zákazníkov. Spoločnosť Blickle poskytuje túto internetovú službu na dobrovoľnom princípe. Spoločnosť Blickle zároveň určuje rozsah a typ sťahovaných súborov. Spoločnosť Blickle si okrem toho vyhradzuje právo ukončiť túto službu úplne alebo čiastočne, a to bez uvedenia dôvodu.

Podmienky používania súborov CAD sú doplnené zásadami ochrany osobných údajov.