Dopravníkové zariadenia

Vodiace rolny Blickle – používanie v 24-hodinovej prevádzke

Na jednej strane slúžia na bežnú prepravu jednotlivých predmetov, napríklad na premiestňovanie kontajnerov a prepraviek v rámci závodu, na druhej strane na prepravu sypkého materiálu, ktorý napr. zahŕňa prepravu veľkého množstva výrobných surovín. Hovoríme o pásových dopravníkových zariadeniach. Na samotnú prepravu tovaru a materiálov na týchto zariadeniach sa po celom svete používajú vodiace kladky od spoločnosti Blickle.

V tomto prípade je na dosiahnutie efektívnosti daného zariadenia enormne dôležité, aby mali vodiace kladky, ktoré sú často v nepretržitej prevádzke, čo najmenší valivý odpor a nevyžadovali údržbu. V neposlednom rade je kladená vysoká požiadavka na odolnosť voči opotrebovaniu. Naviac je pre bezporuchovú prevádzku zariadenia dôležitá vysoká presnosť chodu kladky, ktorá je zabezpečovaná nízkou hodnotou obvodového hádzania. Vďaka tomu je možné veľmi presne a s nízkou hlučnosťou prepravovať aj citlivé diely a materiály.

V týchto zariadeniach, kde je mimoriadne dôležitá spoľahlivosť a dlhá životnosť, panuje silný dopyt po vodiacich kladkách značky Blickle. Špičkové, najmodernejšie materiály vyrobené vo vlastných vývojových centrách spoločnosti Blickle, bohaté odborné skúsenosti v najrôznejších oblastiach využitia, ako aj flexibilita pri realizovaní špeciálnych riešení sú dôvodmi, prečo mnoho zákazníkov z oblasti výroby prepravnej techniky po celom svete dôveruje práve značke Blickle. Spoločnosť Blickle pritom ponúka široké spektrum siedmich sérií vodiacich kladiek: Súčasťou bohatého štandardného sortimentu sú série ako FPO z polyamidu alebo FSVU s behúňom z materiálu Vulkollan® až po sériu FPOB odolnej voči hydrolýze s behúňom z materiálu Besthane®, ktoré sú navyše dostupné aj s nehrdzavejúcim guľôčkovým ložiskom.