Nehrdzavejúce kolieska Blickle pre exteriérové kuchyne

Kolieska s kolesami série POTH LEXR-POTH 125XKF-FI-AS-957554

Zákazník

... je výrobcom exteriérových kuchýň. Koncepciou spoločnosti sú vysoko kvalitné kuchyne odolné voči poveternostným vplyvom vyrobené z nerezovej ocele, ktoré sú celoročne umiestnené vonku. Všetky kuchynské moduly a komponenty sa vyrábajú kombináciou priemyselnej výroby a ručnej práce. Sídlo spoločnosti a výroba sa nachádzajú vo východnom Vestfálsku. Distribúcia je zaistená prostredníctvom predajcov kuchýň.


Úloha

V základnej verzii sú exteriérové kuchyne vybavené pevnými nohami. Keďže si však množstvo zákazníkov želá možnosť flexibilného premiestňovania, voliteľne je možné kuchynské moduly vybaviť aj kolieskami. Celá konštrukcia koliesok musí byť preto vhodná aj do vlhkého prostredia so širokým rozsahom teplôt.

Doteraz firma používala kolieska od konkurencie, ktorých základom bol hliníkový disk. Vplyvy počasia však veľmi rýchlo spôsobovali ich koróziu: Opticky to bolo viditeľné zvetraním povrchovej vrstvy hliníka. Tieto kolieska výrobcovi kuchýň nevyhovovali aj z dôvodu ťažkého chodu brzdiacej pätky.

Zákazník nás preto požiadal o dodanie nehrdzavejúceho kolieska s hladko fungujúcou brzdiacou pätkou a chráneným ložiskom. Tým sa malo zabrániť, aby dažďová voda neprenikla do vnútra kolieska a pri zamrznutí nepoškodila kryt kolieska. Zákazník chcel navyše umiestniť na kryt kolieska aj svoje logo.


Naše riešenie

Koliesko z nerezovej ocele LEXR-POTH 125XKF-FI-AS Koliesko z nerezovej ocele LEXR-POTH 125XKF-AS

Nášmu zákazníkovi sme odporučili použiť koliesko s polyamidovým diskom a antistatickým behúňom z termoplastického polyuretánu. Na tento účel bolo skonštruované koliesko s kolesom série POTH a krytom kolieska z nerezovej ocele. Na kryte kolieska je laserom vygravírované logo zákazníka. Okrem toho je koliesko vybavené kvalitnou konzolou z nerezovej ocele so zadným otvorom na skrutku, nehrdzavejúcim guľôčkovým ložiskom, ako aj brzdiacou pätkou kolieska a otočným vencom „stop-fix“.


Výsledok

Nášmu zákazníkovi sme dodali špičkové koliesko s ľahkým chodom a odolnosťou voči poveternostným vplyvom s jednoducho použiteľnou brzdiacou pätkou FI. Antistatický behúň poskytuje vysokú úroveň bezpečnosti požadovanú pri exteriérových kuchyniach. Splnili sme požiadavku zákazníka na rýchle dodanie a implementovali sme veľmi kvalitné znázornenie ich loga na produkte. K nášmu riešeniu LEXR-POTH 125XKF-FI-AS-957554 existuje aj nebrzdené otočné koliesko LEXR-POTH 125XKFAS-957555.


Technické informácie a výhody kolieska LEXR-POTH 125XKFFI-AS-957554