Rotácia bez vibrácií aj pri najvyššom zaťažení

Vysokozáťažový hnací valec s polyuretánovým behúňom Blickle Extrathane®
STHN 620x1000/180-1000-937434

Zákazník

… je dánsky podnik založený v roku 2005. Spoločnosť dodáva rôzne riešenia v oblasti veternej energetiky, ako napríklad zváracie systémy a manipulačné zariadenia na výrobu veží veterných turbín a iných prvkov využitia veternej energie.

Úloha

Pri výrobe turbínových veží veterných elektrární sa najskôr oceľové plechy narežú na segmenty, potom sa vyvalcujú a nakoniec sa pozvárajú.
Takáto veža má potom celkovú hmotnosť až 1 000 ton. Počas zvárania spočívajú segmenty jednotlivých rúr na dvoch takzvaných rotátoroch, ktoré umožňujú otáčanie jednotlivých segmentov veže, aby bolo možné tieto diely zvariť.

V minulosti sa vzhľadom na vysoké nároky v oblasti nosnosti používali ako rotátory oceľové kolesá. Pôsobením tuhých oceľový kolies však pri otáčaní veží vznikali vibrácie, ktoré negatívne ovplyvňovali kvalitu zvarov. Dôvodom bola nízka kvalita povrchu a nie dokonale zaoblený tvar ohýbaných rúr.

Vzhľadom na to sa prešlo na použitie kolies s oceľovým alebo liatinovým diskom, na ktorých bol nasadený polyuretánový behúň slúžiaci na tlmenie vibrácií. Aby sa dosiahla požadovaná nosnosť, museli byť na jednej osi nápravy nasadené vedľa seba minimálne dve kolesá.
S narastajúcou hmotnosťou rúrových segmentov bolo nakoniec potrebné umiestniť vedľa seba až štyri kolesá, aby sa dosiahla dostatočná nosnosť zostavy.
Nevýhodou tejto konštrukcie je však extrémne vysoké zaťaženie osi nápravy so štyrmi vedľa seba umiestnenými kolesami, a preto musí byť priemer osi nápravy veľmi veľký, aby sa predišlo jej zlyhaniu. Aby sa dosiahli ešte vyššie nosnosti a ušetrili náklady na materiál, zákazník hľadal nové riešenie využívajúce iba jedno polyuretánové koleso, ktoré zvládne požadovaný náklad.


Naše riešenie

Vysokozáťažový hnací valec s polyuretánovým behúňom Blickle Extrathane® STHN 620x1000/180-1000-937434

Inžinieri so spoločnosti Blickle vyvinuli v rámci úzkej spolupráce so zákazníkom valec s nosnosťou až 100 ton – takmer o 25 percent vyššou ako pri použití štyroch samostatných kolies. Stabilný oceľový disk kolesa je vystužený dvoma stredovými tyčami,
ktoré sa nachádzajú vo vnútri telesa valca. Špeciálny tvar disku valčekového kolesa prenáša zaťaženie kolesa v oblasti ložísk na vonkajšej strane kolesovej jednotky, čím výrazne znižuje úroveň námahového pnutia osi kolesa. Zákazník dokázal vďaka tomu zmenšiť priemer osi nápravy a znížiť náklady na materiál a zároveň dosiahnuť vyššiu nosnosť jednotky.


Polyuretánový behúň sa odlieva na stabilný oceľový disk kolesa pomocou špeciálne vyvinutého rotačného procesu odlievania.


Výsledok

Riešenie od spoločnosti Blickle prináša vyššiu nosnosť aj vyššiu úroveň bezpečnosti. Zároveň sa výrazne znížila náročnosť na inštaláciu valcov v porovnaní s montážou niekoľkých samostatných koliesok. Keďže je vďaka rozloženiu síl možné použiť tenšiu os kolesa, dosahuje sa v tejto oblasti aj výrazná úspora nákladov. Týmito vysokozáťažovými valcami už bolo vybavených viacero zariadení, ktoré úspešne prešli všetkými testami.
V budúcnosti sa nové riešenie od spoločnosti Blickle bude používať ako štandard.

 


Výhody produktu a technické informácie k STHN 620x1000/180-1000-937434

  • Veľmi vysoká nosnosť až 100 ton na jeden valec
  • Optimálne rozloženie sily na os nápravy kolesa umožňuje použiť osku s menším priemerom
  • Dobré tlmenie vibrácií vďaka polyuretánovému behúňu Blickle Extrathane®