Okno s údajmi sérii koliesok značky Blickle

Tvrdosť behúňa. Ochrana jazdného povrchu/tichosť chodu. Rozjazdový, valivý a otočný odpor. Odolnosť voči opotrebovaniu. 

Aby sme vám uľahčili výber produktov, pre každú sériu koliesok je k dispozícii Infobox Blickle. V ňom je uvedený prehľad o tvrdosti behúňa a plášťa daného kolieska, o ochrane povrchu jazdnej plochy/plynulosti pohybu pri presúvaní, valivom odpore a odolnosti voči opotrebovaniu.

Tvrdosť behúňa a plášťa je ohodnotená na stupnici od veľmi mäkkého po veľmi tvrdý, zatiaľ čo ostatné kategórie sú hodnotené od uspokojivých po vynikajúce.

Tvrdosť behúňa a plášťa
DruhePolickoZelene
65 Shore A
Ochrana povrchu jazdnej plochy/plynulosť pohybu pri presúvaní
Stupnica päť zelených bodov
vynikajúci
Valivý odpor
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Odolnosť proti opotrebovaniu
Stupnica tri zelené body
dobrý


Tvrdosť behúňa a plášťa

Tvrdosť behúňov a plášťov je označená v okne s údajmi na obrázkoch na stranách s produktmi. Čím viac vpravo sa nachádza označenie, tým tvrdší je daný behúň. Tvrdosť pre

 

Medzi jednotlivými metódami testovania tvrdosti neexistuje žiadna lineárna korelácia. Hodnoty v grafe boli stanovené empiricky a slúžia na referenčné účely.

Materiál behúňa Tvrdosť plášťa
Pneumatika s dušou / mäkká guma
PrvePolickoZelene
50-60 Shore A
Elastická plná guma
DruhePolickoZelene
65 Shore A
Super elastická plná guma
DruhePolickoZelene
70 Shore A
Štandardná plná guma
TretiePolickoZelene
80 Shore A
Termoplastický polyuretán (TPU), mäkký
TretiePolickoZelene
80 Shore A
Termoplastický gumený elastomér (TPE)
TretiePolickoZelene
85 Shore A
Polyuretán 75 Shore A
TretiePolickoZelene
75 Shore A
Polyuretán 92 Shore A
StvrtePolickoZelene
92 Shore A
Termoplastický polyuretán (TPU), tvrdý
StvrtePolickoZelene
92–98 Shore A
Polypropylén
PiatePolickoZelene
60 Shore D
Nylón
PiatePolickoZelene
70 Shore D
Tlakovo odlievaný nylón
PiatePolickoZelene
80 Shore D
Liatina / oceľ
PiatePolickoZelene
180–230 HB

Ochrana povrchu jazdnej plochy / plynulosť pohybu pri presúvaní

Čím vyššie je skóre v tejto kategórii, tým je koliesko tichšie a ľahšie sa pohybuje po povrchoch.

Ochrana povrchu jazdnej plochy
Tvrdé behúne spôsobujú väčšie namáhanie jazdnej plochy ako mäkšie behúne. Behúň, ktorý v kategórii ochrana povrchu jazdnej plochy/plynulosť pohybu pri presúvaní dosiahne päť bodov, má výnimočne kvalitné vlastnosti v oblasti ochrany jazdných plôch.

Ochrana povrchu jazdnej plochy sa meria na základe priemerného tlaku na jazdnú plochu. Referenčné hodnoty pre každý materiál behúňa sú uvedené napravo.

Plynulosť pohybu pri presúvaní
Vo všeobecnosti platí, že vozidlá s veľkými kolieskami s mäkkými a hrubými behúňmi majú tendenciu tichšieho chodu. Tvrdé behúne dosahujú v porovnaní s mäkkými behúňmi vyššie úrovne hlučnosti. Pri vysokom bodovom hodnotení v kategórii ochrana povrchu jazdnej plochy/plynulosť pohybu pri presúvaní preto môžeme očakávať dosiahnutie nízkych úrovní vibrácií a hlučnosti pri preprave nákladu.

Pri používaní tvrdých koliesok sa tiež môže dosiahnuť nízka hlučnosť a vysoká úroveň komfortu pri obsluhe pri preprave ľahkých nákladov na mäkkom povrchu (napr. koberci).

Výpočet priemerného tlaku na jazdnú plochu
Priemerný tlak na jazdnú plochu sa vypočítava vydelením radiálnej sily [N] veľkosťou styčnej plochy kolieska [mm²].

Materiál Ochrana povrchu jazdnej plochy/plynulosť pohybu pri presúvaní Priemerný tlak na jazdnú plochu
Pneumatika s dušou / mäkká guma
Stupnica päť zelených bodov
0,8 N/mm²
Elastická plná guma
Stupnica štyri zelené body
1,8 N/mm²
Super elastická plná guma
Stupnica štyri zelené body
1,5 N/mm²
Štandardná plná guma
Stupnica štyri zelené body
3,5 N/mm²
Termoplastický polyuretán (TPU), mäkký
Stupnica štyri zelené body
4,0 N/mm²
Termoplastický gumený elastomér (TPE)
Stupnica tri zelené body
4,5 N/mm²
Polyuretán 75 Shore A
Stupnica štyri zelené body
3,5 N/mm²
Polyuretán 92 Shore A
Stupnica tri zelené body
8,0 N/mm²
Termoplastický polyuretán (TPU), tvrdý
Stupnica tri zelené body
11,0 N/mm²
Polypropylén / nylón
Stupnica dva zelené body
40,0 N/mm²
Tlakovo odlievaný nylón
Stupnica dva zelené body
60,0 N/mm²
Liatina / oceľ
Stupnica jeden zelený bod
>350 N/mm²

Odpor pri rozbiehaní, valivý odpor a odpor pri otáčaní

Odpor pri rozbiehaní predstavuje množstvo sily potrebnej na uvedenie kolieska do pohybu, keď stojí na mieste. Valivý odpor označuje množstvo sily potrebnej na udržanie rovnomerného pohybu kolieska. Odpor pri rozbiehaní a valivý odpor sú ovplyvnené nasledujúcimi faktormi:

 • priemer kolieska
 • geometria behúňa
 • tvrdosť behúňa a plášťa
 • odolnosť behúňa proti spätnému odrazu
 • ložisko kolieska
 • povrch

 

Valivý odpor vzniká ako dôsledok neustáleho stláčania a rozťahovania behúňa počas valivého pohybu kolieska (hysteréza).

Valivý odpor sa meria na skúšobnej stolici. Merania sa vykonávajú pri ideálnych podmienkach:

 • Rovný, hladký, oceľový povrch bez nečistôt a prekážok
 • Rýchlosť: 4 km/h
 • Teplota: +20 °C
 • Zaťaženie: ⅔ max. nosnosti

 

Tieto štandardizované podmienky umožňujú porovnávať valivé odpory rôznych sérií koliesok.

Materiál Valivý odpor
Pneumatika s dušou / mäkká guma
Stupnica tri zelené body
dobrý
Elastická plná guma
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Super elastická plná guma
Stupnica tri zelené body
dobrý
Štandardná plná guma
Stupnica dva zelené body
uspokojivý
Termoplastický polyuretán (TPU), mäkký
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Termoplastický gumený elastomér (TPE)
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Polyuretán 75 Shore A (Softhane®)
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Polyuretán 75 Shore A (Besthane® Soft)
Stupnica päť zelených bodov
vynikajúci
Polyuretán 92 Shore A (Extrathane®)
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Polyuretán 92 Shore A (Besthane®)
Stupnica päť zelených bodov
vynikajúci
Termoplastický polyuretán (TPU), tvrdý
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Polypropylén / nylón
Stupnica päť zelených bodov
vynikajúci
Tlakovo odlievaný nylón
Stupnica päť zelených bodov
vynikajúci
Liatina / oceľ
Stupnica päť zelených bodov
vynikajúci

Pri navrhovaní podvozkov sa musia zohľadňovať rôzne podmienky pri používaní (kvalita jazdného povrchu, teplota, rýchlosť atď.) a môžu mať výrazný vplyv na valivý odpor.

Odpor pri otáčaní je odpor potrebný na vyrovnanie otočných koliesok v smere jazdy.

Odpor pri otáčaní je ovplyvnený nasledujúcimi faktormi:

 1. Styčná plocha kolieska: Styčná plocha kolieska sa otáča okolo jeho stredu pri otáčaní sa otočného kolieska. Tým dochádza k treniu. Odpor závisí okrem veľkosti styčnej plochy aj od interakcie medzi povrchom a behúňom kolieska.
 2. Odpor otočnej hlavy: Štruktúra a kvalita otočného venca majú vplyv na jej odpor pri otáčaní.
 3. Vyosenie otočného kolieska: Odpor pri otáčaní otočného kolieska je ovplyvnený vzdialenosťou medzi stredom otočného venca a stredom styčnej plochy.
 4.  

Odolnosť voči opotrebovaniu

Čím vyššie bodové hodnotenie dosiahne koliesko v tejto kategórii, tým vyššia je jeho odolnosť voči opotrebovaniu.

Okrem iných faktorov je v rámci odolnosti voči opotrebovaniu zahrnutá aj odolnosť voči oderu elastomérov alebo termoplastických elastomérov v súlade s normou ISO 4649. Odolnosť behúňov z iných materiálov voči oderu bola testovaná v súlade s normou ISO 4649.

Na obrázku vpravo sú materiály behúňov priradené k rôznym kategóriám odolnosti voči oderu.

Materiál Odolnosť voči opotrebovaniu
Pneumatika s dušou / mäkká guma
Stupnica dva zelené body
uspokojivý
Elastická plná guma
Stupnica tri zelené body
dobrý
Super elastická plná guma
Stupnica tri zelené body
dobrý
Štandardná plná guma
Stupnica jeden zelený bod
primeraný
Termoplastický polyuretán (TPU), mäkký
Stupnica tri zelené body
dobrý
Termoplastický gumený elastomér (TPE)
Stupnica dva zelené body
uspokojivý
Polyuretán 75 Shore A
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Polyuretán 92 Shore A
Stupnica päť zelených bodov
vynikajúci
Termoplastický polyuretán (TPU), tvrdý
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Polypropylén
Stupnica dva zelené body
uspokojivý
Nylón
Stupnica tri zelené body
dobrý
Tlakovo odlievaný nylón
Stupnica štyri zelené body
veľmi dobrý
Liatina / oceľ
Stupnica päť zelených bodov
vynikajúci