Okno s údajmi sérii koliesok značky Blickle

Tvrdosť behúňa. Ochrana jazdného povrchu/tichosť chodu. Rozjazdový, valivý a otočný odpor. Odolnosť voči opotrebovaniu. 

Aby sme vám uľahčili výber produktov, pre každú sériu koliesok je k dispozícii Infobox Blickle. V ňom je uvedený prehľad o tvrdosti behúňa a plášťa daného kolieska, o ochrane povrchu jazdnej plochy/plynulosti pohybu pri presúvaní, valivom odpore a odolnosti voči opotrebovaniu.

Tvrdosť behúňa a plášťa je ohodnotená na stupnici od veľmi mäkkého po veľmi tvrdý, zatiaľ čo ostatné kategórie sú hodnotené od uspokojivých po vynikajúce.

Tvrdosť behúňa a plášťa

65 Shore A
Ochrana povrchu jazdnej plochy/plynulosť pohybu pri presúvaní

vynikajúci
Valivý odpor

veľmi dobrý
Odolnosť proti opotrebovaniu

dobrý


Tvrdosť behúňa a plášťa

Tvrdosť behúňov a plášťov je označená v okne s údajmi na obrázkoch na stranách s produktmi. Čím viac vpravo sa nachádza označenie, tým tvrdší je daný behúň. Tvrdosť pre

 

Medzi jednotlivými metódami testovania tvrdosti neexistuje žiadna lineárna korelácia. Hodnoty v grafe boli stanovené empiricky a slúžia na referenčné účely.

Haertebereich
Materiál behúňa Tvrdosť plášťa
Pneumatika s dušou / mäkká guma

50-60 Shore A
Elastická plná guma

65 Shore A
Super elastická plná guma

70 Shore A
Štandardná plná guma

80 Shore A
Termoplastický polyuretán (TPU), mäkký

80 Shore A
Termoplastický gumený elastomér (TPE)

85 Shore A
Polyuretán 75 Shore A

75 Shore A
Polyuretán 92 Shore A

92 Shore A
Termoplastický polyuretán (TPU), tvrdý

92–98 Shore A
Polypropylén

60 Shore D
Nylón

70 Shore D
Tlakovo odlievaný nylón

80 Shore D
Liatina / oceľ

180–230 HB

Ochrana povrchu jazdnej plochy / plynulosť pohybu pri presúvaní

Čím vyššie je skóre v tejto kategórii, tým je koliesko tichšie a ľahšie sa pohybuje po povrchoch.

Ochrana povrchu jazdnej plochy
Tvrdé behúne spôsobujú väčšie namáhanie jazdnej plochy ako mäkšie behúne. Behúň, ktorý v kategórii ochrana povrchu jazdnej plochy/plynulosť pohybu pri presúvaní dosiahne päť bodov, má výnimočne kvalitné vlastnosti v oblasti ochrany jazdných plôch.

Ochrana povrchu jazdnej plochy sa meria na základe priemerného tlaku na jazdnú plochu. Referenčné hodnoty pre každý materiál behúňa sú uvedené napravo.

Plynulosť pohybu pri presúvaní
Vo všeobecnosti platí, že vozidlá s veľkými kolieskami s mäkkými a hrubými behúňmi majú tendenciu tichšieho chodu. Tvrdé behúne dosahujú v porovnaní s mäkkými behúňmi vyššie úrovne hlučnosti. Pri vysokom bodovom hodnotení v kategórii ochrana povrchu jazdnej plochy/plynulosť pohybu pri presúvaní preto môžeme očakávať dosiahnutie nízkych úrovní vibrácií a hlučnosti pri preprave nákladu.

Pri používaní tvrdých koliesok sa tiež môže dosiahnuť nízka hlučnosť a vysoká úroveň komfortu pri obsluhe pri preprave ľahkých nákladov na mäkkom povrchu (napr. koberci).

Výpočet priemerného tlaku na jazdnú plochu
Priemerný tlak na jazdnú plochu sa vypočítava vydelením radiálnej sily [N] veľkosťou styčnej plochy kolieska [mm²].

Materiál Ochrana povrchu jazdnej plochy/plynulosť pohybu pri presúvaní Priemerný tlak na jazdnú plochu
Pneumatika s dušou / mäkká guma

0,8 N/mm²
Elastická plná guma

1,8 N/mm²
Super elastická plná guma

1,5 N/mm²
Štandardná plná guma

3,5 N/mm²
Termoplastický polyuretán (TPU), mäkký

4,0 N/mm²
Termoplastický gumený elastomér (TPE)

4,5 N/mm²
Polyuretán 75 Shore A

3,5 N/mm²
Polyuretán 92 Shore A

8,0 N/mm²
Termoplastický polyuretán (TPU), tvrdý

11,0 N/mm²
Polypropylén / nylón

40,0 N/mm²
Tlakovo odlievaný nylón

60,0 N/mm²
Liatina / oceľ

>350 N/mm²

Odpor pri rozbiehaní, valivý odpor a odpor pri otáčaní

Odpor pri rozbiehaní predstavuje množstvo sily potrebnej na uvedenie kolieska do pohybu, keď stojí na mieste. Valivý odpor označuje množstvo sily potrebnej na udržanie rovnomerného pohybu kolieska. Odpor pri rozbiehaní a valivý odpor sú ovplyvnené nasledujúcimi faktormi:

 • priemer kolieska
 • geometria behúňa
 • tvrdosť behúňa a plášťa
 • odolnosť behúňa proti spätnému odrazu
 • ložisko kolieska
 • povrch

 

Valivý odpor vzniká ako dôsledok neustáleho stláčania a rozťahovania behúňa počas valivého pohybu kolieska (hysteréza).

Valivý odpor sa meria na skúšobnej stolici. Merania sa vykonávajú pri ideálnych podmienkach:

 • Rovný, hladký, oceľový povrch bez nečistôt a prekážok
 • Rýchlosť: 4 km/h
 • Teplota: +20 °C
 • Zaťaženie: ⅔ max. nosnosti

 

Tieto štandardizované podmienky umožňujú porovnávať valivé odpory rôznych sérií koliesok.

Materiál Valivý odpor
Pneumatika s dušou / mäkká guma

dobrý
Elastická plná guma

veľmi dobrý
Super elastická plná guma

dobrý
Štandardná plná guma

uspokojivý
Termoplastický polyuretán (TPU), mäkký

veľmi dobrý
Termoplastický gumený elastomér (TPE)

veľmi dobrý
Polyuretán 75 Shore A (Softhane®)

veľmi dobrý
Polyuretán 75 Shore A (Besthane® Soft)

vynikajúci
Polyuretán 92 Shore A (Extrathane®)

veľmi dobrý
Polyuretán 92 Shore A (Besthane®)

vynikajúci
Termoplastický polyuretán (TPU), tvrdý

veľmi dobrý
Polypropylén / nylón

vynikajúci
Tlakovo odlievaný nylón

vynikajúci
Liatina / oceľ

vynikajúci

Pri navrhovaní podvozkov sa musia zohľadňovať rôzne podmienky pri používaní (kvalita jazdného povrchu, teplota, rýchlosť atď.) a môžu mať výrazný vplyv na valivý odpor.

Odpor pri otáčaní je odpor potrebný na vyrovnanie otočných koliesok v smere jazdy.

Odpor pri otáčaní je ovplyvnený nasledujúcimi faktormi:

 1. Styčná plocha kolieska: Styčná plocha kolieska sa otáča okolo jeho stredu pri otáčaní sa otočného kolieska. Tým dochádza k treniu. Odpor závisí okrem veľkosti styčnej plochy aj od interakcie medzi povrchom a behúňom kolieska.
 2. Odpor otočnej hlavy: Štruktúra a kvalita otočného venca majú vplyv na jej odpor pri otáčaní.
 3. Vyosenie otočného kolieska: Odpor pri otáčaní otočného kolieska je ovplyvnený vzdialenosťou medzi stredom otočného venca a stredom styčnej plochy.
 4.  

Odolnosť voči opotrebovaniu

Čím vyššie bodové hodnotenie dosiahne koliesko v tejto kategórii, tým vyššia je jeho odolnosť voči opotrebovaniu.

Okrem iných faktorov je v rámci odolnosti voči opotrebovaniu zahrnutá aj odolnosť voči oderu elastomérov alebo termoplastických elastomérov v súlade s normou ISO 4649. Odolnosť behúňov z iných materiálov voči oderu bola testovaná v súlade s normou ISO 4649.

Na obrázku vpravo sú materiály behúňov priradené k rôznym kategóriám odolnosti voči oderu.

Materiál Odolnosť voči opotrebovaniu
Pneumatika s dušou / mäkká guma

uspokojivý
Elastická plná guma

dobrý
Super elastická plná guma

dobrý
Štandardná plná guma

primeraný
Termoplastický polyuretán (TPU), mäkký

dobrý
Termoplastický gumený elastomér (TPE)

uspokojivý
Polyuretán 75 Shore A

veľmi dobrý
Polyuretán 92 Shore A

vynikajúci
Termoplastický polyuretán (TPU), tvrdý

veľmi dobrý
Polypropylén

uspokojivý
Nylón

dobrý
Tlakovo odlievaný nylón

veľmi dobrý
Liatina / oceľ

vynikajúci