Ovládateľnosť

Ovládateľnosť zariadení a strojov

Kolieska musia byť umiestnené tak, aby spĺňali požiadavky na ovládateľnosť a riadenie jednotiek a strojov. V ďalšej časti je popísaných niekoľko rôznych usporiadaní koliesok.

Tri otočné kolieska s rovnakou konštrukčnou výškou
Štyri otočné kolieska s rovnakou konštrukčnou výškou
Dve otočné a pevné kolieska s rovnakou konštrukčnou výškou
Štyri pevné kolieska, pričom stredné majú o niečo väčšiu konštrukčnú výšku
Dve otočné a pevné kolieska, pričom majú pevné kolieska o niečo väčšiu konštrukčnú výšku
Štyri otočné a pevné kolieska s rovnakou konštrukčnou výškou

Tri otočné kolieska s rovnakou montážnou výškou

Štyri otočné kolieska s rovnakou montážnou výškou

Dve otočné kolieska a dve pevné kolieska s rovnakou montážnou výškou

Štyri pevné kolieska, pričom stredové kolieska majú mierne zvýšenú montážnu výšku

Dve otočné a dve pevné kolieska, pričom pevné kolieska majú mierne zvýšenú montážnu výšku

Štyri otočné kolieska a dve pevné kolieska s rovnakou montážnou výškou

Vhodné pre nízke zaťaženia a úzke jazdné dráhy. Prepravná jednotka sa veľmi ľahko presúva v akomkoľvek smere. Pri jazde rovno sa prepravná jednotka ovláda pomerne ťažko. Toto je možné zlepšiť namontovaním smerovej zámky na jedno z troch otočných koliesok. Pri tomto usporiadaní koliesok môže ľahšie dôjsť k prevráteniu prepravnej jednotky.

Vhodné pre úzke jazdné dráhy. Prepravná jednotka sa veľmi ľahko presúva v akomkoľvek smere. Pri jazde rovno sa prepravná jednotka ovláda pomerne ťažko. Túto situáciu je možné zlepšiť namontovaním smerových zámok na dve otočené kolieska.

Najrozšírenejšie usporiadanie koliesok, vhodné na ťahanie. Prepravná jednotka sa jednoducho ovláda pri zatáčaní a presúvaním rovným smerom. Prepravná jednotka sa pomerne ťažko ovláda v stiesnených priestoroch. Pevné koliesko je možné nahradiť súpravou koliesok, čiže dvoma kolieskami na jednej náprave.

Cenovo výhodné usporiadanie koliesok. Prepravná jednotka sa jednoducho ovláda pri pohybe rovným smerom. Pri umiestnení nákladu nad stredové pevné kolieska sa prepravná jednotka relatívne jednoducho ovláda aj otáča na mieste. Pri tomto usporiadaní koliesok môže ľahšie dôjsť k prevráteniu a rozkývaniu prepravnej jednotky. Stredové pevné kolieska je možné nahradiť súpravou kolies, čiže dvoma kolieskami na jednej náprave.

Vhodné na ťahanie. Prepravná jednotka sa jednoducho ovláda pri zatáčaní a presúvaní rovným smerom a ľahko sa otáča na mieste. Pri tomto usporiadaní koliesok môže ľahšie dôjsť k prevráteniu a rozkývaniu prepravnej jednotky. Odporúčame použiť otočné kolieska s odpruženými kolieskami. Stredové pevné kolieska je možné nahradiť súpravou koliesok, čiže dvoma kolieskami na jednej náprave.

Komplikované usporiadanie koliesok, vhodné na ťahanie. Prepravná jednotka sa jednoducho ovláda pri zatáčaní a presúvaní rovným smerom a ľahko sa otáča na mieste. Mimoriadne vhodné pre ťažké náklady a dlhé jednotky. Na dosiahnutie dobrej ovládateľnosti sa musia pevné kolieska neustále dotýkať jazdného povrchu. Stredové pevné kolieska je možné nahradiť súpravou koliesok, čiže dvoma kolieskami na jednej náprave.

Nosnosť


Stupnica dva zelené body

Ovládateľnosť


Stupnica päť zelených bodov

Pri jazde rovno


Stupnica dva zelené body

Zatáčanie


Stupnica štyri zelené body

Stabilita


Stupnica jeden zelený bod 

 

Nosnosť


Stupnica štyri zelené body

Ovládateľnosť


Stupnica päť zelených bodov

Pri jazde rovno


Stupnica dva zelené body

Zatáčanie


Stupnica štyri zelené body

Stabilita


Stupnica tri zelené body

 

Nosnosť


Stupnica štyri zelené body 

Ovládateľnosť


Stupnica tri zelené body

Pri jazde rovno


Stupnica štyri zelené body

Zatáčanie


Stupnica dva zelené body

Stabilita


Stupnica štyri zelené body

 

Nosnosť


Stupnica tri zelené body

Ovládateľnosť


Stupnica dva zelené body 

Pri jazde rovno


Stupnica päť zelených bodov

Zatáčanie


Stupnica päť zelených bodov

Stabilita


Stupnica dva zelené body 

 

Nosnosť


Stupnica tri zelené body

Ovládateľnosť


Stupnica štyri zelené body

Pri jazde rovno


Stupnica päť zelených bodov

Zatáčanie


Stupnica päť zelených bodov

Stabilita


Stupnica dva zelené body

 

Nosnosť


Stupnica päť zelených bodov 

Ovládateľnosť


Stupnica štyri zelené body 

Pri jazde rovno


Stupnica päť zelených bodov 

Zatáčanie


Stupnica päť zelených bodov 

Stabilita


Stupnica päť zelených bodov