Novinky

Novinky spoločnosti Blickle!

Svetový lídra na trhu

09.12.2020 - Spoločnosť Blickle sa tento rok znova umiestnila v rebríčku svetových lídrov vydaného univerzitou v St. Gallen.
Muž s ochranou sluchu


Tichý chod na zníženie hlučnosti

02.11.2020 - Príliš veľa hluku nepriaznivo vplýva na vaše zdravie – bežný problém na pracovisku. Nadmerná hlučnosť môže poškodiť váš sluch a váš autonómny nervový systém.

Série behúňov Blickle Besthane® a Besthane® Soft zvyšujú ergonómiu na pracovisku

29.10.2020 - Inštitút pre zdravie a ergonómiu (IGR – Institut für Gesundheit und Ergonomie e.V.) ocenil sériu behúňov Blickle Besthane® svojou pečaťou kvality za „ergonómiu produktu“.
Polyuretánový valec

Bezpečná preprava ťažkých nákladov

28.09.2020 - Či už je to na letisku alebo vo výrobnej hale: na prepravu extrémne ťažkých nákladov sa často používajú špeciálne prepravné plošiny. Kľúčové je pritom použitie správnych komponentov.
Kolieska

G16 – je tu nový súhrnný katalóg

10.09.2020 - Na 635 stranách zaručene nájdete správne koliesko pre akúkoľvek aplikáciu. Vďaka 17 novým sériám koliesok a 74 novým sériám koliesok obsahuje najnovší katalóg...
Triediace zariadenie

Drobné komponenty, ktoré rozhýbu aj veľké veci

26.02.2020 - Dopravníkové a triediace systémy v logistických centrách a na letiskách musia spĺňať náročné požiadavky.
Odlievanie polyuretánu

Blickle setzt auf Polyurethan

26.02.2020 - Der Trend zum Einsatz von Polyurethanlaufbelägen bei Rädern und Rollen verstärkt sich weiter.

Neutrálne z hľadiska CO2

Blickle ocenená ako klimaticky neutrálna spoločnosť

12.10.2021 - Blickle potvrdila svoj záväzok voči životnému prostrediu tým, že sa stala klimaticky neutrálnou. Za zníženie a kompenzáciu svojich emisií skleníkových plynov bol výrobca kolies a koliesok ocenený ako „klimaticky neutrálna spoločnosť“.

Blickle týmto krokom rozširuje svoju medzinárodnú sieť na celkovo 18 obchodných spoločností

Založenie spoločnosti Blickle Australia

21.11.22 - Zo spoločného podniku QHDC-Blickle sa teraz stala spoločnosť Blickle Australia Wheels and Castors PTY LTD so sídlom na zlatom pobreží Gold Coast.
36 strán cenných informácií o kľúčových témach účinnosti, výkonu a presnosti

Nový magazín k prepravnej technike

13.10.22 - Odborníci na prepravnú techniku! Oblasť využitia koliesok a kladiek s neustále rastúcimi požiadavkami je prepravná technika.
Reinhold Blickle

Prieskum spokojnosti zákazníkov spoločnosti Blickle 2022

24.08.2022 - „Úspešnosť našej práce meriame spokojnosťou našich zákazníkov. Spokojní zákazníci sú pre nás v spoločnosti Blickle najdôležitejším kritériom a stálym zdrojom motivácie“, zdôraznil Reinhold Blickle, výkonný riaditeľ a partner v spoločnosti Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG.
Nová budova Blickle

Blickle investuje do budúcnosti

30.06.2022 - Projekty výstavby nového závodu na výrobu polyuretánu a administratívnej budovy pokračujú podľa plánu

Rolf Hölle

Safety First

12.05.2022 - Riaditeľ oddelenia konštrukcie Rolf Hölle prináša v odbornom časopise we innovate informácie o tom, aké požiadavky musia spĺňať kolieska a kladky značky Blickle vo vnútropodnikovej logistike.

Nový magazín pre vnútropodnikovú logistiku 

25.02.2022 - Odborníci na vnútropodnikovú logistiku! Aj napriek čoraz komplexnejším logistickým postupom, zvyšujúcej sa miere digitalizácie procesov a používaniu robotov tvoria kolieska a klady naďalej základný kameň vnútropodnikovej logistiky.

Ukážky rôznych testovacích vozíkov v Zážitkovom centre

Otvorenie nového Zážitkového centra Blickle

13.07.2023 - Slávnostné otvorenie novej administratívnej budovy Blickle zároveň znamenalo otvorenie Zážitkového centra Blickle.

Strieborná medaila EcoVadis 2023

Striebornú medailu obhájila spoločnosť EcoVadis

15.06.2023 - Od svojho založenia v roku 2007 sa spoločnosť EcoVadis stala najväčším a najspoľahlivejším poskytovateľom hodnotenia udržateľnosti podnikov na svete.
Blickle sa pozerá pozitívne do budúcnosti.

70 rokov Domov mobility

17.04.2023 - Spoločnosť Blickle Räder+Rollen oslavuje 70. výročie založenia
Ochrana nôh Blickle

Zameranie na bezpečnosť

13.04.2023 - Bezpečné a zdravé pracovné prostredie je základnou zásadou a právom pri práci. Spoločnosť Blickle svojimi výrobkami významne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti práce.
Review 2022

Prehľad roku 2022

01.01.23 - Začiatkom roka 2022 zrejme každý dúfal, že po mimoriadnych rokoch poznačených koronavírusom sa život vráti do relatívne normálnych koľají a že nastanú stabilnejšie ekonomické podmienky.
  • 2020
  • 2021
  • 2022
  • 2023