Vyrobené spoločnosťou Blickle

Náš cieľ: Nájsť to najlepšie možné riešenie pre každú aplikáciu.

Inovácie. Výskum.Vývoj.

Neustále vyvíjame nové kreatívne riešenia. Naše špecializované tímy odborníkov tvoria skúsení dizajnéri, ktorí dokážu vytvoriť bezchybné produkty dokonale spĺňajúce požiadavky zákazníkov. Naši vývojári používajú najmodernejšie metódy vrátane lineárnych a nelineárnych FEM a udržiavajú úzke vzťahy s renomovanými inštitúciami, aby sme naďalej rozvíjali naše nápady a objavovali nové možnosti. Okrem splnenia reálnych technologických požiadaviek vykonávame aj základný výskum, aby sme optimalizovali materiály používané v našich kolieskach a mohli vyvíjať hnané kolieska.

Bezchybné medzinárodné dodávky

Mimoriadne rýchle, Mimoriadne spoľahlivé dodávky

Od spoločnosti Blickle môžete v každej oblasti očakávať vynikajúcu spoľahlivosť. Naše najmodernejšie logistické centrum zaručuje bezchybnú kvalitu dodávok: V priebehu jedného dňa dokážeme v rámci Európy vyexpedovať viac ako 8 000 rôznych produktov, pričom v priebehu jedného alebo dvoch dní zvládneme odoslať ďalších 12 000 produktov.

Z logistického centra v meste Rosenfeld každý deň vyexpedujeme 60 až 70 ton materiálu. Náš 40 metrov vysoký, plne automatizovaný vysokoregálový sklad má dostatok priestoru na uskladnenie 43 400 europaliet alebo klietkových paliet prepravovaných regálovými podávačmi. Do susediaceho skladu na drobné diely sa vojde ďalších 54 000. Tým sa zaručí efektívne dodanie materiálov do našich výrobných zariadení, ako aj rýchle a spoľahlivé doručenie produktov k našim zákazníkom.

Výroba nástrojov a spracovanie ocele

Ak chcete niečo urobiť poriadne, urobte to sami.

Byť lídrom na trhu znamená stanoviť vysoké štandardy. Filozofia spoločnosti Blickle: výroba a vývoj všetkých produktov úplne od nuly. Všetko naše nástrojové vybavenie, strojné inžinierstvo a spracovanie ocele zabezpečujeme interne.

Obrábanie železa
Nástrojové vybavenie a strojné inžinierstvo

Vyvíjame a vyrábame nástroje, vybavenie a systémy priamo v podniku, aby sme dokázali splniť akékoľvek požiadavky vďaka našim vysokokvalifikovaným zamestnancom a najmodernejšiemu strojovému vybaveniu. Tým získavate viacero dôležitých výhod: dokážeme rýchlo a nákladovo efektívne prispôsobiť masovo vyrábané produkty tak, aby vyhovovali požiadavkám zákazníka. Vnútropodnikové nástrojové vybavenie zaručuje nulové prestoje kvôli nástrojom a pomáha zachovať najvyššiu kvalitu našich produktov.

Spracovanie ocele

Vysoká úroveň vertikálnej integrácie nám poskytuje úplnú kontrolu nad kvalitou a termínmi dodania. Zároveň nám umožňuje pohotovo a pružne reagovať na požiadavky zákazníkov a trhu. Naše procesy tvarovania ocele sa vyznačujú flexibilitou. Náš komplexný súbor lisovacieho vybavenia zahŕňa hydraulické a excentrické lisy, niektoré so servopohonmi, ktoré dosahujú lisovací tlak až 630 metrických ton. Naše vybavenie si v rámci plne automatizovaného procesu hravo poradí aj s cievkami s hrúbkou až 12 mm. Naše lisy sú konfigurované na výrobu kladiek. Vďaka tomu dokážeme efektívne vyrábať veľké objemy a zároveň sme dostatočne flexibilní aj na výrobu menších várok za priaznivých cenových podmienok.

Zváranie

Ručne alebo automaticky. Ale vždy presne.

Kvalitné spoje zaručujú dlhú životnosť. Najdôležitejšou podmienkou efektívneho zvaru je presnosť. V prípade potreby ručne, a automaticky vždy, keď je to možné. Dosahujeme trvalo vysokú úroveň práce zabezpečením toho, aby naši zvárači a zváracie vybavenie spĺňali náročné normy. Bez presných zvarov by naše vysokozáťažové kolieska nedosahovali stabilitu ani bezpečnosť, na ktoré sa naši zákazníci spoliehajú.

Polyuretán vo svojej dokonalej podobe

Skúsenosti. Know-how. Nápady.

Odlievanie polyuretánu

Na výrobu vysokokvalitného polyuretánu musíte mať správne zloženie látok a vhodné techniky ich spracovania. Práve preto sme sa rozhodli stať sa odborníkmi na výrobu polyuretánu.

Na kvalitu polyuretánových koliesok vplýva mnoho rozličných faktorov. Využívame plne automatické pieskovanie, čistenie a nanášanie základného náteru kovových diskov koliesok. Pri následnom nízkotlakovom procese odlievania používame počítačovo riadené strojové vybavenie. Potom pridáme na základe daných požiadaviek presné množstvá prídavných látok, ako sú farebné pigmenty, aktivátory alebo antistatické činidlá. Tým dosiahneme flexibilitu potrebnú na splnenie presných požiadaviek našich zákazníkov.

  • PU kolieska vo všetkých veľkostiach, s priemerom od 25 do 1 000 mm.
  • Komplexné kontroly kvality.
  • Tvrdosť behúňov a plášťov od 75 do 96 stupnice Shore A.
  • Špeciálne farby podľa požiadaviek zákazníkov.

Vstrekovanie plastov

Inovatívne spracovanie plastov

Ak chcete byť o krok napred pred konkurenciou, musíte byť flexibilní. Dokážeme vyrábať širokú škálu syntetických koliesok a kladiek vrátane tepelne odolných, elektricky vodivých verzií a verzií vystužených sklenenými vláknami.

Na procesy vstrekovacieho lisovania používame celý rad špičkových, vysokovýkonných strojov. Vďaka našim prepojeným systémom dokážeme v rámci plne automatizovaného procesu vyrábať aj viackomponentové kolieska. Naše extrémne vysokovýkonné nástrojové technológie nám umožňujú optimalizovať trvanie výrobných cyklov a zachovať pritom vysokú kvalitu.

Inštalácia

Interná výroba. Interná montáž.

Vyvinuli sme plne automatické, vysokokvalitné, nákladovo hospodárne a efektívne výrobné linky slúžiace na zostavenie našich konzol a koliesok. Využite našu flexibilitu: Aby sme splnili požiadavky našich zákazníkov, často využívame na vykonanie menších zákaziek aj ručnú prácu.

Na ploche s rozlohou takmer 60 000 metrov štvorcových vyrábame viac ako 15 miliónov kladiek a koliesok ročne, čo sa rovná viac ako 60 000 jednotkám denne. V rámci našich výrobných liniek je integrovaný veľký počet skúšobných a kontrolných staníc, ktoré majú za úlohu zachovať naše certifikované štandardy vysokej kvality.

Kvalita, životné prostredie a energia

Chceme si získať vašu dôveru. S dlhodobou perspektívou.

Naše systémy riadenia kvality umožňujú neustále zdokonaľovanie kvality našich produktov a procesov. Presadzujeme trvalú udržateľnosť a efektívne využívanie energie a umožňujeme certifikačným orgánom, aby mohli pravidelne kontrolovať dodržiavanie štandardov.

Riadenie kvality

Jedným z našich najväčších aktív je dôvera zákazníkov. Túto dôveru sme si získali vďaka našej kvalite a spoľahlivosti. Vďaka používaniu našich vlastných výrobných zariadení a odhodlaniu vyrábať produkty s označením „Vyrobené v Nemecku“ máme od úplného začiatku úplnú kontrolu nad celým procesom. Naším cieľom je každý deň sa zlepšovať a veríme, že chyby predstavujú príležitosť na zdokonalenie. Nie je náhoda, že práve spoločnosť Blickle získala v roku 1994 ako prvá spomedzi nemeckých výrobcov koliesok a kladiek certifikát DIN EN ISO 9001. Cieľom nášho systému riadenia kvality je zabezpečiť vysoký štandard kvality vo všetkých oblastiach a procesoch, aby sme našim zákazníkom čo najviac uľahčili dosiahnuť ich vlastné ciele v oblasti kvality. Kľúčovú úlohu pritom zohrávajú komplexné testy materiálov a produktov. Naši inžinieri majú k dispozícii širokú škálu testovacích zariadení vrátane rotačných testovacích lavíc pre záťaže až do 5,5 t, vybavenia na testovanie materiálov a komôr na testovanie pri vystavení účinkom poveternostných vplyvov. Okrem deštruktívneho spôsobu testovania používame na testovanie koliesok a kladiek aj najmodernejšie vybavenie v súlade s normou DIN EN 12527-12533. Okrem samokontroly vykonávanej pracovníkmi v priebehu výroby sa vždy kontroluje prvá a posledná časť danej výrobnej dávky.


Zabezpečenie kvality v spoločnosti Blickle 
Systém environmentálneho manažérstva

Pre spoločnosť Blickle je trvale udržateľné riadenie základnou zodpovednosťou. Z tohto dôvodu sme v apríli 2012 do nášho systému riadenia kvality zaradili aj systém environmentálneho manažérstva v súlade s normou DIN EN ISO 14001:2009. Cieľavedome sa snažíme neustále zlepšovať naše procesy a produkty s ohľadom na ich ekologickosť. Medzi kľúčové ciele nášho systému environmentálneho manažérstva patrí vývoj ekologických produktov, šetrné využívanie zdrojov vo výrobnom procese, ako aj obnoviteľnej energie a zvyšovanie povedomia našich zamestnancov o ohľaduplnosti voči nášmu životnému prostrediu.

Systém na riadenie využívania energie

V roku 2014 spoločnosť Blickle zaviedla v súlade s normou DIN EN ISO 50001 systém na riadenie využívania energie s cieľom minimalizovať spotrebu energie v rámci všetkých oblastí našej spoločnosti. Systém na riadenie využívania energie nám pomáha v našej misii zmierňovať zaťaženie životného prostredia, a to napr. znižovaním množstva emisií CO2. Zároveň slúži na zvyšovanie povedomia u všetkých zamestnancov o dôležitosti efektívneho využívania energií a zdrojov.