Naša vízia

Byť najlepším partnerom z radov výrobcov koliesok.

Najlepší produkt

Ako výrobca koliesok a prepravných systémov patríme medzi popredné podniky v oblasti kvality a inovácií vo svojom odbore a dbáme na kvalitu značky ""Made in Germany"". Naše produkty zákazníkom ponúkajú vďaka svojej svojej užívateľskej prívetivosti, spoľahlivosti a dlhej životnosti najvyššiu mieru efektivity a istoty investície. V oblasti vývoja produktov, výroby a riadení kvality sa dôsledne držíme tejto zásady. Využívame najmodernejšie technológie a vďaka neustálemu rozvoju a optimalizácii našich produktových programov riešení koliesok zvládame vyhovieť všetkým trhovým nárokom.

Najlepšia služba

Našim zákazníkom chceme ponúknuť tie najlepšie služby. Kontakt so zákazníkom je pre nás hlavnou zásadou. Osobne alebo digitálne je spoločnosť Blickle vždy k dispozícii všetkým svojim zákazníkom z celého sveta. Ako rodinný podnik prikladáme aj v dobe modernej digitálnej komunikácie veľký dôraz na ľudský faktor. Naši zákazníci z celého sveta môžu využiť osobné poradenstvo a rýchlu, kompetentní, spoľahlivú a priateľskú starostlivosť od našich kvalifikovaných pracovníkov. V kombinácii s našou vysokou dostupnosťou produktov a možnosťami rýchleho dodania ponúkame svojim zákazníkom tie najlepšie služby.

Najlepšie riešenie

Naším cieľom je vždy nájsť to najlepšie riešenie pre každú aplikáciu. Ak by vám v našom štandardnom programe, v ktorom máme viac než 30 000 koliesok nevyhovoval žiadny produkt, radi pre vás vyvinieme individuálne riešenie. Či už vývoj nového produktu alebo úpravu na želanie – náš tím zložený z motivovaných, skúsených a technicky zdatných pracovníkov pripraví pre každého zákazníka optimálne riešenie pre jeho požiadavky na prepravu.

Najlepší partner

Ako rodinný, globálne činný podnik si spoločnosť Blickle uvedomuje svoju zodpovednosť voči svojmu okoliu. Prajeme si, aby naši zákazníci aj naši zamestnanci boli spokojní a videli, že berieme svoju spoločenskú zodpovednosť v našej centrále v Rosenfeld aj ostatných medzinárodných pobočkách vážne. Dlhodobá udržateľnosť pre nás hrá centrálnu úlohu – preto chránime životné prostredie a snažíme sa pre svojich zamestnancov zabezpečiť pozitívne a moderné prostredie, v ktorom sa budú môcť rozvíjať. Pritom sa ako moderná organizácia dynamicky prispôsobujeme meniacim sa okolnostiam. Naše zaobchádzanie so zákazníkmi, dodávateľmi a pracovníkmi je férové, lojálne, s úctou a dôverou. Spoločnosť Blickle sa zasadzuje o dlhodobé partnerstvo so svojimi zákazníkmi, dodávateľmi a pracovníkmi a do popredia svojho konania stavia spokojnosť zákazníkov a orientáciu na budúcnosť.

Naše poslanie

V spolupráci s našimi zákazníkmi vyvíjame a vyrábame vysoko kvalitné, odolné, užívateľsky prívetivé a inovatívne riešenia koliesok, ktoré umožňujú ľuďom na celom svete bezpečne, efektívne a ergonomicky prepravovať tovar, stroje a prepravné systémy všetkého druhu.