Úspešné projekty

Úspešne realizované aplikácie

Tu zistíte, ktoré úspešné projekty a inovácie už úspešne realizovala spoločnosť Blickle pre svojich zákazníkov. Špeciálne zákaznícke riešenia a produkty z nášho štandardného sortimentu prinášajú riešenia pre špecifické aplikácie v rôznych odvetviach.

Vnútropodniková logistika

Kolieska a kladky Blickle sa často používajú v oblasti vnútropodnikovej logistiky. Zistite, ktoré projekty experti na intralogistické aplikácie zo spoločnosti Blickle už úspešne implementovali!

Dopravníková technológia

Experti spoločnosti Blickle úspešne implementovali mnohé individuálne zákaznícke požiadavky na kolieska a kladky v oblasti manipulačných a dopravníkových technológií. Viac informácií sa dozviete v nasledujúcej časti Úspešné projekty!

Strojárstvo a systémové inžinierstvo

Kolieska a kladky Blickle nájdete v najrôznejších strojoch a zariadeniach. O niektorých našich úspešne realizovaných projektoch v oblasti strojárstva a výroby zariadení si môžete prečítať v časti Úspešné projekty!

Hygiena / zdravotníctvo / dizajn

V oblasti hygieny musia kolieska a kladky vyhovovať úplne odlišným požiadavkam. Prečítaním Úspešných projektov sa dozviete, o aké požiadavky ide, a ako sa expertom zo spoločnosti Blickle podarilo úspešne realizovať projekty práve v tejto oblasti!

Mobilné zariadenia a prístroje

Vďaka kolieskam Blickle je možné pohybovať rôznymi zariadeniami a prístrojmi. Prečítajte si viac o úspešných projektoch v tejto oblasti použitia.