Nový magazín pre vnútropodnikovú logistiku

Kolieska a kladky Blickle pre vnútropodnikovú logistiku

Odborníci na vnútropodnikovú logistiku! Aj napriek čoraz komplexnejším logistickým postupom, zvyšujúcej sa miere digitalizácie procesov a používaniu robotov tvoria kolieska a klady naďalej základný kameň vnútropodnikovej logistiky. Práve preto sa pri nich kladie dôraz najmä na spoľahlivosť. Produkty značky Blickle zaisťujú čoraz rýchlejšie a efektívnejšie prúdenie materiálov v rámci podniku a zároveň umožňujú ergonomické zostavenie pracoviska a pomáhajú predchádzať pracovným úrazom. V novom magazíne venovanom vnútropodnikovej logistike nájdete 40 strán užitočných informácií o hlavných témach ergonómie, efektívnosti a bezpečnosti práce. Okrem toho vám predstavíme naše inovatívne riešenia, ktoré našli svoje uplatnenie pri plnení rôznorodých úloh a výziev v rámci vnútropodnikovej logistiky.