Blickle investuje do budúcnosti

Projekty výstavby nového závodu na výrobu polyuretánu a administratívnej budovy pokračujú podľa plánu

V uplynulých mesiacoch mala spoločnosť Blickle hneď niekoľko dôvodov na oslavu: Hrubá stavba nového administratívneho krídla je dokončená a sťahovanie do nového závodu na výrobu polyuretánu je v plnom prúde. V rámci svojej dlhodobej stratégie rozvoja rozširuje spoločnosť Blickle svoje výrobné priestory, ako aj počet kancelárskych pracovísk. Okrem toho vzniká v centrále v meste Rosenfeld aj nové zákaznícke centrum so zamestnaneckou jedálňou.

V marci 2020 začala stavebná firma práce v spoločnosti Blickle a pustila sa do výstavby nového závodu na výrobu polyuretánu. 29. septembra 2020 sa uskutočnilo slávnostné položenie základného kameňa prístavby k administratívnej budove, ktorej dokončenie je naplánované na začiatok roka 2023. V najbližších rokoch očakáva spoločnosť Blickle nárast dopytu vo všetkých produktových segmentoch, keďže si ako odborníci na kolieska a kladky získavajú dôveru čoraz väčšieho počtu zákazníkov po celom svete. Spoločnosť Blickle očakáva nadpriemerný rast najmä v oblasti polyuretánových koliesok a kladiek. Práve preto sa rozhodla rozšíriť výrobnú plochu závodu na výrobu polyuretánu o 24 000 metrov štvorcových v rámci novej budovy, ktorá prinesie približne 100 nových pracovných miest. Výrobná budova je napojená priamo na logistické centrum, vďaka čomu sa zabezpečí efektívny chod výrobných procesov. V novom kompetenčnom centre so zameraním na polyuretán je dostupné laboratórium s najmodernejším vybavením. Viac ako 200 nových kancelárskych pracovných pozícií, ktoré vznikajú v prístavbe administratívnej budovy, spĺňa nároky najmodernejších pracovísk s priestormi na oddych aj na komunikačné účely.

Spoločnosť Blickle zohráva dôležitú úlohu ako najväčší zamestnávateľ v meste Rosenfeld. V centrále spoločnosti v súčasnosti pracuje okolo 900 z viac ako 1200 zamestnancov skupiny podnikov. S najväčšou investíciou v histórii spoločnosti sa Blickle jasne zaviazala naďalej pokračovať vo svojej činnosti práve v Nemecku. „Pandémia koronavírusu nám opäť ukázala, že zamerať sa na kvalitu „Made in Germany“ a výrobu zveriť kvalifikovaným pracovníkom z nášho regiónu bol správny krok“, tvrdí David Blickle, výkonný riaditeľ a spoločník v spoločnosti Blickle. „Vzhľadom na náš silný rast máme veľmi vysoký dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch“, dodal predstaviteľ vedenia spoločnosti Blickle. Aj napriek zložitým rámcovým podmienkam by spoločnosť Blickle rada pokračovala v raste aj v roku 2022, a to v oblasti tržieb aj počtu zamestnancov. Vedenie spoločnosti to vidí optimisticky.

Časozberné videá o stavebných projektoch spoločnosti Blickle

Výroba polyuretánu

Administratívna budova

Míľniky stavebných projektov Blickle

Mär 20

Slávnostné započatie výstavby výroby polyuretánu

Slavnostní zahájení výroby polyuretanu Blickle

19. marca 2020 sa uskutočnilo oficiálne položenie základov nového závodu na výrobu polyuretánu v meste Rosenfeld.

Sep 20

Slávnostné započatie výstavby administratívnej budovy

Slavnostní položení základního kamene Blickle Administration

Len niekoľko mesiacov po slávnostnom položení základov závodu na výrobu polyuretánu nasleduje slávnostné položenie základov novej administratívnej budovy so zákazníckym centrom a jedálňou pre zamestnancov.

Sep 20

Montáž nosnej konštrukcie

Podpěrná sestava Blickle

V septembri 2020 boli nainštalované nosné podpery nového závodu na výrobu polyuretánu.

Okt 20

Dodanie ekologickej ocele

Blickle Sülzle zelená ocel

12. 10. 2020 dodala oceliarska partnerská firma SÜLZLE na staveniská spoločnosti Blickle prvýkrát CO2 neutrálnu stavebnú oceľ.

Okt 20

Výkop pre administratívnu budovu

Výkop pro administrativní budovu Blickle

Zemné práce na zákazníckom centre a novej administratívnej budove sa podarilo dokončiť ešte v roku 2020.

Mär 21

Inštalácia vysokoregálového skladu

Výškový sklad pro výrobu polyuretanu Blickle

Na zvýšenie efektívnosti procesov v novom závode na výrobu polyuretánu sa doň integruje vysokoregálový sklad.

Aug 21

Začiatok výstavby interiéru závodu na výrobu polyuretánu

Výroba polyuretanu Blickle Montáž fasády

V auguste 2021 boli práce na obvodovom plášti budovy dokončené v takom rozsahu, že bolo možné začať práce v interiéri.

Dez 21

Hrubá stavba administratívnej budovy

Administrativní budova zákaznického centra Blickle

Teploty pod bodom mrazu a sneh neboli prekážkou pre dokončenie hrubej stavby administratívnej budovy.

Mär 22

Sťahovanie do nového závodu na výrobu polyuretánu

Přesun výroby polyuretanu Blickle

V marci sa začalo so sťahovaním výrobnej oblasti č. 5. 

Apr 22

Spustenie výroby polyuretánu

Zahájení výroby polyuretanu Blickle

V apríli 2022 sa podarilo podľa plánu spustiť výrobu polyuretánových kolies.

Mai 22

Plne automatizovaný temperovací proces

Automatizovaný proces žíhání Blickle

V máji 2022 bol uvedený do prevádzky plne automatizovaný temperovací systém s bezobslužnými zariadeniami FTS.

Mär 23

Už čoskoro: Sťahovanie do administratívnej budovy

Nová administratívna budova v hlavnom sídle Rosenfeld

Na marec 2023 je naplánované slávnostné otvorenie nového zákazníckeho centra s jedálňou, ako aj presťahovanie do novej administratívnej budovy.