Prehľad roku

Prehľad roku 2022 pre spoločnosť Blickle

Začiatkom roka 2022 zrejme každý dúfal, že po mimoriadnych rokoch poznačených koronavírusom sa život vráti do relatívne normálnych koľají a že nastanú stabilnejšie ekonomické podmienky. Bohužiaľ, vojna na Ukrajine začiatkom roka 2022 zmarila túto nádej. Prudko rastúce náklady na energie, zvyšujúce sa ceny komodít a ohrozené dodávateľské reťazce nás všetkých postavili pred úplne nové výzvy. V dôsledku globálneho spomalenia ekonomiky v druhej polovici roka klesol aj dopyt po kolesách, kolieskach a kladkách. Vďaka vysokému množstvu nahromadených objednávok a silnému rastu na niektorých exportných trhoch a odvetviach sa nám napriek tomu podarilo v skupine Blickle dosiahnuť solídny dvojciferný rast tržieb, čo nás veľmi teší.