Na použitie v režime ťahania: Systém ErgoMove® 2000T

Rekuperácia a núdzové odblokovanie

Rekuperácia energie do akumulátora v režime ťahania

Variant ErgoMove® 2000T je vhodný aj na ťahanie za iným vozidlom až do rýchlosti 16 km/h. Navyše prináša aj tú výhodu, že sa pri ťahaní spätne získava energia, ktorou sa dobíja akumulátor. Pri pravidelnom používaní na dostatočne dlhých trasách sa zníži čas potrebný na nabitie akumulátora na minimum.

Aby sa predišlo poškodeniu elektricky poháňaných koliesok musia sa pri ťahaní elektromechanické aretačné brzdy odblokovať aj núteným spôsobom. Na tento účel je systém ErgoMove® 2000T vybavený núdzovým odblokovaním bŕzd.

Pri montáži súpravy je potrebné prepojiť brzdy s mechanizmom núdzového odblokovania.

 
  Aktivačná vačka (dráha = 12 mm)*
 
  Zatláčací kolík
 
  Pružina
 
  Bowdenové lanká k brzdám*
 
  Nastavovacie skrutky pre puzdrá bowdenov s vonk. priemerom 3 mm
 
  Elektrický spojovací vypínač

* Aktivačná vačka a bowdenové lanká nie sú súčasťou dodávky. Vačka musí byť na oji namontovaná tak, aby bolo vo vyklopenom stave aktivované núdzové odblokovanie.

Princíp fungovania núdzového odblokovania

Pri pripájaní vozíka k ťahaciemu vozidlu sa oje sklopí nadol. Prostredníctvom aktivačnej vačky namontovanej na oji vozíka sa pritlačí zatláčací kolík núdzového odblokovania. V dôsledku toho sa mechanicky roztvoria brzdy. Aktivácia ovládania v režime ťahania sa vykoná pomocou elektrického spojovacieho vypínača.

Chcete získať ďalšie informácie o našich produktoch série ErgoMove® alebo si dohodnúť termín na predvádzaciu jazdu?

Naši odborníci pre produktovú sériu ErgoMove® vám veľmi ochotne poradia na čísle +420 541 420 821 alebo prostredníctvom e-mailu: ergomove@blickle.cz.