Manipulačné vozíky pre hasičské zbory

V pravý čas na pravom mieste vďaka kolieskam Blickle

Hasičské záchranné zbory v súčasnosti pomáhajú nielen v boji proti požiarom, ale aj v prípade dopravných nehôd či závažných prírodných katastrof. Rovnako rôznorodé je preto aj vybavenie, ktoré musia hasiči používať pri záchranných prácach. Či už ide o dýchacie prístroje, zariadenia na zásobovanie hasiacou vodou alebo prenosné motorové striekačky – kolieska a kladky namontované na manipulačné vozíky alebo kontajnery zabezpečia, aby sa vybavenie rýchlo a spoľahlivo dostalo na miesto určenia. Okrem toho umožňujú špeciálne hasičské vozíky jednoduché nakladanie prístrojov do vozidla prostredníctvom zásuvnej rampy.

Široký sortiment rôznych manipulačných vozíkov pritom zodpovedá rozmanitosti vybavenia vo vnútri hasičského vozidla. Požiadavky kladené na kolieska a kladky sú však v podstate rovnaké. Ľahký chod a jednoduchá a intuitívna obsluha vozíka sú hlavnými základnými požiadavkami. Robustná konštrukcia použitých koliesok a kladiek má pritom za úlohu zabezpečiť neustálu funkčnosť vozíka, predovšetkým v nebezpečných situáciách. Okrem toho sú z bezpečnostných dôvodov pre hasičské vozíky často predpísané kladky so samočinnými brzdami. Táto brzda pritom zaručuje, že sa vozík pohne iba v prípade, ak ho obsluhuje nejaká osoba.

Produktové portfólio spoločnosti Blickle obsahuje rôzne otočné a pevné kladky najvyššej kvality, ktoré dokonale spĺňajú tie najprísnejšie bezpečnostné požiadavky na použitie na hasičských vozíkoch. Preto sú v rámci štandardného výrobného programu dostupné otočné kladky so samočinnými brzdami ako aj so smerovými zámkami. Pre používateľov je pritom ich používanie nielen jednoduché, ale aj mimoriadne praktické. Aby bolo možné presúvať vozíky bez nakláňania a zasekávania cez koľajnicový systém do vozidla, pomocou smerovej zámky na rukoväti vozíka sa predtým voľne otočné kladky zaistia a vozík je možné jednoducho odložiť do vozidla. Okrem toho umožňujú kvalitné behúne z elastickej plnej gumy alebo polyuretánu veľmi ľahké presúvanie vozíkov bez nadmernej námahy.