Triediace zariadenia

Vysoká úroveň automatizácie v nepretržitej prevádzke vďaka vodiacim rolnám Blickle

Triediace systémy a vodiace valčeky sa používajú pre aplikácie, kde je potrebné rýchlo a presne prepraviť tovar na konkrétne miesto, ako sú zariadenia na triedenie batožiny na letiskách, zariadenia na triedenie komerčných balíkov a systémy na triedenie materiálu v logistických centrách. Konštrukcia a štruktúra týchto systémov sú zvyčajne na mieru prispôsobené konkrétnym aplikáciám. Dnešné moderné vysokovýkonné systémy často automatizujú kroky v procese triedenia, ktoré v minulosti neboli možné, a často sa museli vykonávať ručne. Vďaka tomu sa optimalizuje tok materiálov.

So zvyšujúcou sa automatizáciou triediacich systémov sa zvyčajne predlžuje aj ich prevádzka, a to až na úroveň nepretržitej prevádzky. Rýchlosť prepravy tovaru v týchto systémoch sa neustále zvyšuje. Tieto triediace systémy vyžadujú vodiace valčeky, ktoré spĺňajú tieto náročné požiadavky a zároveň dokážu zaistiť bezpečnosť zdrojov pomocou behúňov s optimalizovaným valivým odporom.

Spoločnosť Blickle využíva vodiace valčeky s vysokou dynamickou nosnosťou na účel zníženie tepla vznikajúceho pri dlhodobej prevádzke týchto systémov pri vysokých rýchlostiach. Vysokokvalitný polyuretánový behúň použitý v radoch FPOB a FSVU nastavuje nové úrovne výkonnosti v týchto oblastiach. Rad FPOB sa vyrába z polyuretánového elastoméru Blickle Besthane® s tvrdosťou 92° Shore A, ktorý sa tlakovo odlieva na vysokokvalitný polyamidový disk kolesa. Rad FSVU je odliatok z polyuretánového elastoméru Vulkollan® s tvrdosťou 92° Shore A odliateho na oceľový disk kolesa. Oba rady vodiacich valčekov sú extrémne odolné voči oderu a poskytujú veľmi nízku úroveň valivého odporu. Spoločnosť Blickle ponúka vo svojom štandardnom sortimente päť ďalších radov vodiacich valčekov.