Strojárstvo a systémové inžinierstvo

S kolieskami Blickle – spoľahlivo a mobilne

Už celé desaťročia sa kolieska a kladky Blickle využívajú ako štandardné komponenty v rôznych strojoch a systémoch. Jedinečný sortiment produktov Blickle si získal dôveru vývojárov po celom svete. Spoločnosť Blickle poskytuje impozantný kompletný balík osvedčených a preskúšaných štandardných produktov, na mieru prispôsobených špeciálnych riešení a komplexných zákazníckych služieb. Spoločnosť Blickle má vhodné riešenie pre takmer akúkoľvek aplikáciu v rámci strojárstva alebo systémového inžinierstva. Kladky Blickle umožňujú pohyb stavebného vybavenia, čističov, baliarenských strojov a mnohých iných systémov a prostredníctvom neviditeľných vodiacich kladiek zaručujú spoľahlivé fungovanie strojov. V oblasti vývoja a výroby vysokozáťažových koliesok a kladiek disponuje spoločnosť Blickle jedinečnými odbornými znalosťami pri poradenstve veľkokapacitných priemyselných projektov, napr. odpadových systémov, strojov na hĺbenie tunelov a v odvetví veternej energie.

Tu je niekoľko príkladov aplikácie produktov značky Blickle v oblasti strojárstva a systémového inžinierstva: