Séria elektricky vodivých a antistatických koliesok a kladiek

Poskytujúca ochranu pred elektrostatickým výbojom

Séria elektricky vodivých a antistatických koliesok

Elektricky vodivé kolieska a antistatické kolieska a kladky sa používajú takmer v každom priemyselnom prostredí, od lekárskeho inžinierstva, elektrického a polovodičového odvetvia až po automobilový priemysel, nemocnice, farmaceutický priemysel a ďalšie odvetvia chemického priemyslu. Tieto kolieska a kladky sa používajú všade tam, kde je nevyhnutná ochrana proti elektrostatickému výboju. Elektrostatický výboj, ktorý môžu vytvoriť prepravné jednotky alebo prepravovaný tovar, môže nepriaznivo vplývať najmä na obslužný personál a citlivé tovary. Kolieska a kladky ESD sa môžu použiť na zabránenie vzniku týchto výbojov.

Koliesko alebo kladka sa považuje za elektricky vodivú, ak jej ohmový odpor neprekračuje 104 Ω. Tieto kolieska a kladky majú príponu kódu produktu -EL alebo -ELS. Koliesko alebo kladka sa považuje za antistatickú, ak jej ohmový odpor neprekračuje 107 Ω. Na splnenie týchto požiadaviek testuje spoločnosť Blickle tieto kolieska a kladky na špeciálnej skúšobnej lavici v súlade s normou DIN EN 12527. Merania sa vykonávajú na troch rôznych bodoch na behúni kolieska, aby sa zabezpečilo bezpečné rozptýlenie elektrostatického potenciálu, a to aj v kritických aplikáciách.

Spoločnosť Blickle poskytuje celkovo 13 rôznych sérií s antistatickou alebo elektricky vodivou verziou, aby dokázala splniť rôzne požiadavky. V týchto sériách sa používajú gumené, syntetické, kovové, liatinové alebo polyuretánové behúne.

Ďalšie informácie o vodivosti a behúňoch použitých na daných kolieskach sú dostupné v našom sprievodcovi.


Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série TPA...-ELS

Elektricky vodivé kolieska a kladky s behúňom z termoplastickej gumy a polypropylénovým diskom kolieska

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série VPA...-EL

Elektricky vodivé kolieska a kladky s celogumenými plášťami a plastovými diskami

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série VE...-EL

Elektricky vodivé kolieska a kladky so štandardnými celogumenými plášťami a oceľovými diskami kolieska

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série V...-EL

Elektricky vodivé kolieska a kladky so štandardnými celogumenými plášťami a oceľovými plechovými diskami, zosilnené prevedenie

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série ALEV…-EL, ALEV…-SG-AS

Elektricky vodivé a antistatické vysokozáťažové kolieska a kladky s elastickými celogumenými plášťami a hliníkovými diskami koliesok

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série PATH...-ELS

Elektricky vodivé kolieska a kladky s behúňom z termoplastického polyuretánu a polyamidovým diskom kolieska

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série ALTH...-AS

Antistatické vysokozáťažové kolieska a kladky s polyuretánovým behúňom Blickle Extrathane®, s hliníkovým diskom kolieska

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série ALST...-AS

Antistatické vysokozáťažové kolieska a kladky s polyuretánovým behúňom Blickle Softhane®, s hliníkovým diskom kolieska

Kolieska série ALB…-ESD

Elektrostaticky vodivé vysokozáťažové kolieska s polyuretánovým behúňom Blickle Besthane® a s hliníkovým jadrom kolieska

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série PP...-EL

Elektricky vodivé kolieska a kladky z polypropylénu

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série PO...-ELS

Elektricky vodivé kolieska a kladky z polyamidu

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série G

Elektricky vodivé kolieska a kladky zo sivej zliatiny

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série SVS

Elektricky vodivé vysokozáťažové kolieska a kladky z masívnej ocele