Séria odpružených koliesok

Bezpečná preprava citlivých tovarov

Séria odpružených koliesok

Odpružené kolieska predlžujú životnosť koliesok znižovaním intenzity otrasov a dynamického zaťaženia. Zároveň chránia citlivé a cenné tovary absorbovaním otrasov a nárazov. Odpružené kolieska umožňujú rovnomernejšie rozloženie záťaže a znižujú úroveň hlučnosti počas prepravy.

Séria obsahuje štyri rôzne odpružené konzoly s oceľovou alebo polyuretánovou pružinou. Séria LHF je založená na konzole Blickle LH a používa oceľovú pružinu, rovnako ako séria LSFN, ktorá je založená na konzole série LS. Séria LSFE je tiež založená na sérii LS a využíva polyuretánovo-elestomérovú, závesnú listovú konštrukciu. Konzola Blickle LPFE je zváraná oceľová konštrukcia s polyuretánovou pružinou. Táto patentovaná listová konštrukcia pružiny poskytuje vynikajúce tlmiace vlastnosti pružiny.

Oceľové pružiny sa zvyčajne používajú iba na odpruženie a majú dlhú životnosť. Oceľové pružiny si dlhodobo uchovávajú svoje vlastnosti.

Polyuretánové pružiny poskytujú okrem tlmenia nárazov aj zavesenie. Tieto pružiny vyžadujú občasné nastavenie kvôli zmene napätia v pružine spôsobenej prieťažnosťou v polyuretánovom materiáli.

Pri výbere vhodného odpruženého kolieska je potrebné zohľadniť napätie pružiny, počiatočné napätie a maximálny zdvih pružiny.

Počiatočné napätie je množstvo sily použitej na predpätie pružiny. Pružina sa pohne alebo stlačí iba v prípade použitia tejto sily. Napätie pružiny je sila, ktorá je potrebná na dosiahnutie jej koncového dorazu. Maximálny zdvih pružiny je zmena montážnej výšky medzi nezaťaženým stavom a stavom s maximálnym stlačením.

Optimálne statické zaťaženie je približne polovica napätia pružiny. Tlmiaci výkon danej kladky je optimalizovaný na dosiahnutie tohto rozsahu. Ak je daná sila príliš veľká alebo príliš nízka, bude reakcia zavesenia značne obmedzená.

Viac informácií nájdete tu.


Odpružené kladky s kolieskami série ALEV

Odpružené kladky s kolieskami série ALEV, hliníkovým diskom koliesok a behúňom z elastickej masívnej gumy

Odpružené kladky s kolieskami série SE

Odpružené kladky s kolieskami série SE, oceľovým diskom koliesok a behúňom z elastickej masívnej gumy

Odpružené kladky s kolieskami série ALST

Odpružené kladky s kolieskami série ALST, hliníkovým diskom koliesok a polyuretánovým behúňom Blickle Softhane®

Odpružené kladky s kolieskami série GST

Odpružené kladky s kolieskami série GST, liatinovým diskom koliesok a polyuretánovým behúňom Blickle Softhane®

Odpružené kladky s kolieskami série ALTH

Odpružené kladky s kolieskami série ALTH, hliníkovým diskom koliesok a polyuretánovým behúňom Blickle Extrathane®

Odpružené kladky s kolieskami série GTH

Odpružené kladky s kolieskami série GTH, liatinovým diskom koliesok a polyuretánovým behúňom Blickle Extrathane®

Odpružené kladky s kolieskami série GB

Odpružené kladky s kolieskami série GB, liatinovým diskom koliesok a polyuretánovým behúňom značky Blickle Besthane®