Kolieska a súpravy koliesok

Použitie na koľajniciach, bežeckých pásoch alebo v upínacích súpravách

Okrem pohybu po podlahe sa môžu kolieska využívať aj na koľajniciach, dopravníkových pásoch alebo ako hnacie kolieska. V tejto oblasti sa často využívajú aj upínacie súpravy a súpravy koliesok. Disky koliesok na upínacie súpravy je možné nainštalovať rýchlo a jednoducho pomocou upínacieho prvku. Upínacie súpravy môžu súčasne slúžiť na axiálne aj radiálne upnutie. Vďaka tomu dokáže hnacie koliesko pohltiť hnacie sily, zatiaľ čo je pevne upnuté vo svojej polohe na náprave. Súpravy koliesok sa využívajú pri montáži viacerých koliesok na jednu nápravu vo forme samostatnej jednotky. Výhodou dodania kompletnej súpravy naraz je menšie množstvo práce potrebnej na montáž koliesok.

Spoločnosť Blickle ponúka na tieto aplikácie aj široký sortiment špeciálnych riešení.

  • Vodiace rolny
  • Pojazdové kolieska
  • Hnacie kolieska
  • Súpravy koliesok