Riešenie od spoločnosti Blickle so samočinnou brzdou poháňa bezobslužný prepravný systém

Špeciálne vysokozáťažové dvojité koliesko LSD-GBS 82K-EMDSB-906018:

Zákazník

… je rodinný podnik s celosvetovým renomé so sídlom v Nemecku. Dodávateľ systémov s viac ako 17 000 pracovníkmi po celom svete úspešne vyvíja individuálne riešenia pohonov pre zákazníkov v rozličných odvetviach.

Úloha

Pri vývoji nového autonómneho, inteligentného a samočinne sa riadiaceho systému FTS (bezobslužný prepravný systém) potreboval zákazník kolieska s brzdovým systémom, ktorý sa ovláda elektromagneticky. Užitočné zaťaženie tohto prepravného systému je približne 1 000 kg.
To znamená, že nosnosť každého kolieska musí byť 500 kilogramov. Systém sa pohybuje rýchlosťou 1 m/s a dokáže napríklad zdvíhať nádoby až do výšky 80 milimetrov. Musí sa pritom dodržať presnosť pri polohovaní +/–2 mm. Keďže výška zariadenia je iba 30 centimetrov, je tým obmedzená konštrukčná výška kolieska.

Naše riešenie

Špeciálne vysokozáťažové dvojité koliesko LSD-GBS 82K-EMDSB-906018Vzhľadom na nízku konštrukčnú výšku a vysoké požiadavky na nosnosť odborníci zo spoločnosti Blickle vedeli, že ako možné riešenie prichádza do úvahy iba dvojité vysokozáťazové koliesko. Na tento náročný účel vyvinuli naši konštruktéri
na mieru vyrobené koliesko s konzolou obsahujúcou diely z liatiny a kovanej ocele.
Elastický polyuretánový behúň Blickle Besthane® Soft šetrný k podlahám navyše ponúka aj maximálny jazdný komfort a veľmi nízky valivý odpor.

Keďže do kolieska nebolo možné integrovať žiadny bežný brzdový mechanizmus, odborníci vypracovali nové riešenie pozostávajúce z elektromagneticky riadenej bubnovej brzdy, pričom použili princíp samočinnej aktivácie. Brzda je v normálnom stave bez el. napájania uzatvorená a pred jazdou sa elektromagneticky otvorí. Samočinná brzda slúži na jednej strane ako klasická jazdná brzda, na druhej strane aj ako parkovacia brzda a predstavuje hlavnú bezpečnostnú funkciu v celom zariadení.
Celý kolieskový systém značky Blickle si zákazník dôkladne otestoval vo svojich vlastných testovacích priestoroch: Po rôznych brzdných, prevádzkových a jazdných testoch, ako aj drobných konštrukčných úpravách agregát úspešne obstál vo všetkých skúškach. Systém tak získal potvrdenie o splnení vyhlásenia o zhode CE, vďaka čomu odštartoval úspešnú vzájomnú spoluprácu.


Výhody produktu a technické informácie k LSD-GBS 82K-EMDSB-906018:

  • Kompaktná konzola vyrobená z robustných liatinových a kovaných komponentov
  • Elektromagneticky riadená bubnová brzda založená na princípe samočinnej aktivácie
  • Veľmi vysoké zádržné sily (> 1 700 N na jedno koliesko) brzdy pri súčasne veľmi nízkej konštrukčnej výške kolieska
  • Aktivácia sa vykonáva v nízkonapäťovom rozsahu (24 V), v udržiavacom rozsahu iba 3 V.
  • Možno ju použiť aj ako jazdnú brzdu s vysokým brzdným výkonom (funkcia núdzového brzdenia > 40 Nm)