Blickle spája

Vysokozáťažové koliesko s polyuretánovým behúňom Blickle Besthane®, s liatinovým diskom kolieska GB 500x80/60K-921269

Zákazník

… je nemecký podnik založený v roku 1951. Spoločnosť je jedným z popredných svetových dodávateľov strojov na ťahanie drôtov a ťahacích systémov pre odvetvie výroby drôtov a káblov.
Prostredníctvom strojov a systémov na ťahanie, žíhanie, galvanické pokovovanie, splietanie, spletanie a opletanie pri výrobe drôtov ponúka spoločnosť riešenia pre širokú škálu priemyselných odvetví.

Úloha

Zákazník v minulosti používal hlavne špeciálne kolieska Vulkollan® od jedného z našich konkurentov. Požiadavky spoločnosti spočívali v tom, aby sa dosahovala presná zhoda z hľadiska materiálu a rozmerov.
Výnimočným prvkom kolieska je drážka v tvare V zapracovaná do behúňa, aby ho bolo možné používať ako vratné koliesko v stroji na ťahanie drôtov. Okrem materiálu a rozmerov kolieska pritom zohrávala veľmi dôležitú úlohu aj vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, pretože behúň je pri ťahaní neustále vystavený pôsobeniu drôtov alebo káblov.

Naše riešenie

Vysokozáťažové koliesko s polyuretánovým behúňom Blickle Besthane®, s liatinovým diskom kolieska GB 500x80/60K-921269Vysokozáťažové koliesko s polyuretánovým behúňom Blickle Besthane®, s liatinovým diskom kolieska GB 500x80/60K-921269

Po dlhšej testovacej fáze, pri ktorej boli zohľadnené všetky technické špecifikácie firmy, bolo ako riešenie odporučené vysokozáťažové koliesko s liatinovým diskom a behúňom z materiálu Besthane® od spoločnosti Blickle. V tomto prípade je behúň z materiálu Blickle Besthane® absolútne rovnocenný materiálu Vulkollan®, vďaka čomu sa potvrdila porovnateľnosť s predtým používaným produktom, no zároveň sa ho podarilo prekonať z hľadiska ceny.


Výsledok

Zákazník vyjadril dokonalú spokojnosť s novými kolieskami od spoločnosti Blickle. Vďaka použitiu behúňa Blickle Besthane® a liatinového disku kolieska má výrobca strojov na výrobu drôtov zaručenú vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a dosahuje pritom
enormnú úsporu celkových nákladov pri obstarávaní koliesok.

Výhody produktu a technické informácie k GB 500x80/60K-921269

  • Vysoká dynamická zaťažiteľnosť
  • Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu
  • Cenovo výhodnejšie v porovnaní s konkurenciou