Typy upevnenia

Doska. Zadný otvor na skrutku. Čap. Závitový čap.

Typ upevnenia základová doska
Typ upevnenia zadný otvor
Typ upevnenia oceľový nástrčný čap
Typ upevnenia závitový čap
Typ upevnenia zasúvací čap
Typ upevnenia držiak plastových koliesok
Typ upevnenia rozperný čap kovový
Typ upevnenia rozperný čap plastový

Platňa (horná platňa)

Otvor pre skrutku

Oceľový zasúvací čap

Čap so závitom
(Prípona k obj. číslu produktu: -GS...)

Zasúvací čap
(Prípona k obj. číslu produktu: -ES)

Syntetická vsuvka na zasunutie čapu do okrúhlych rúrok (obj. číslo produktu: RHR...)

Kovový rozperný čap (expandér)
(Prípona k obj. číslu produktu: -E...)

Syntetický rozperný čap (expandér)
(Prípona k obj. číslu produktu: -ER.../-EV...)

Koliesko sa pripevní na vodorovnú plochu pomocou skrutiek a matíc. Priestory otvorov pre skrutku sú normované.
Upevnenia platne sú dostupné na otočných aj pevných kolieskach. Používajú sa pre nízkozáťažové kolieska prepravných zariadení a na vysokozáťažové kolieska.
Platňa musí byť zarovnaná tak, aby jej krátka strana smerovala v smere chodu koliesok so smerovou zámkou.

Pri výbere uchytenia pomocou platne sa musia zohľadniť nasledujúce rozmery:

 • veľkosť platne (vonkajšie rozmery)
 • rozstupy otvorov pre skrutky
 • Ø otvoru pre skrutku
 •  

Koliesko sa namontuje pomocou pripájacieho prvku (napr. skrutky) cez stredový otvor v otočnej hlave. Pri zdvíhacích kolieskach (rad HRIG) má otvor pre skrutku vnútorný závit a pripájací prvok je zaskrutkovaný zo strany jednotky do centrálneho čapu otočnej konzoly.

Nosnosti uvedené pre tento rad je možné dosiahnuť iba v prípade, ak horná platňa otočného kolieska úplne dosadá po celom svojom priemere.

Tento typ uchytenia neposkytuje tvarové zablokovanie proti otáčaniu, v dôsledku čoho znižuje nosnosť brzdy otočnej hlavy.

Pri použití otvoru pre skrutku na inštaláciu kolieska ide z hľadiska nákladov o veľmi úsporné riešenie, pretože sa pritom vyžaduje iba jedna skrutka (ideálne spĺňajúca normu DIN 912/ISO 4762). Tento typ uchytenia sa využíva hlavne pri nízkozáťažových kolieskach a kolieskach na prepravné jednotky.

Pri výbere uchytenia pomocou skrutky sa musia zohľadniť nasledujúce rozmery:

 • Ø platne (vonkajšie rozmery) (D)
 • Ø otvoru pre skrutku (d)
 •  

Koliesko sa nasadí pomocou zasúvacieho čapu, ktorý sa zasunie do príslušnej rúrky alebo otvoru a zaistí sa v ňom. Nasadenie na čap je upevnené ku koliesku a na zamedzenie otáčania či vypadnutia je potrebné použiť upínaciu maticu (priečny otvor) alebo svorku.
Pri kolieskach so smerovou zámkou musí byť otvor priečne zarovnaný v smere pohybu kolieska.

Tu uvedené parametre nosnosti je možné dosiahnuť, iba ak horná platňa úplne dosadá po celom priemere otočného kolieska.

Uchytenie pomocou čapu sa používa najmä pri nízkozáťažových a syntetických kolieskach, ako aj kolieskach na prepravné zariadenia.

Pre otočné kolieska z nehrdzavejúcej ocele sú dostupné aj zasúvacie čapy na pripojenie z nehrdzavejúcej ocele.

Pri výbere uchytenia pomocou čapu sa musia zohľadniť nasledujúce rozmery:

 • Ø čapu (P)
 • dĺžka čapu (Q)
 • poloha priečneho otvoru (H), ak je použitý
 • priemer priečneho otvoru (d), ak je použitý

Koliesko je pripevnené pomocou čapu so závitom, ktorý je uchytený skrutkami k prepravnému zariadeniu pomocou vnútorného závitu alebo valcového otvoru a matice.

Uchytenia pomocou čapu so závitom sa využívajú hlavne pri nízkozáťažových kolieskach.

Pre nehrdzavejúce syntetické otočné kolieska je dostupný čap so závitom z nehrdzavejúcej ocele (-GSX...).

Pri výbere uchytenia pomocou čapu so závitom sa musia zohľadniť nasledujúce rozmery:

 • Ø čapu so závitom (závit M10 alebo M12) (P)
 • dĺžka čapu so závitom (časť vyčnievajúca nad kolieskom) (Q)

 

Koliesko sa pripevní pomocou zasúvacieho čapu, ktorý sa zasunie do príslušnej rúrky alebo otvoru prostredníctvom syntetickej vsuvky na zasunutie čapu kolieska. Čap je pevne pripojený ku koliesku. Koliesko je proti vypadnutiu zaistené pomocou perovej podložky.

Keďže tento typ pripojenia neumožňuje zablokovanie proti otáčaniu, brzda otočnej hlavy nebude účinná.

Zasúvací čap je rýchly a cenovo úsporný spôsob uchytenia kolieska k jednotke. Uchytenia pomocou zasúvacieho čapu sa využívajú hlavne pri nízkozáťažových kolieskach.

Pri výbere uchytenia pomocou zasúvacieho čapu sa musia zohľadniť nasledujúce rozmery:

 • Ø čapu (P)
 • dĺžka čapu (Q)

 

Syntetická vsuvka na zasunutie čapu je adaptér slúžiaci na zmenšenie vnútorného priemeru rúrky na rozmer daného zasúvacieho čapu. Syntetická vsuvka na zasunutie čapu sa nalisuje alebo zarazí do držiaka na jednotke (okrúhla rúrka). Do vsuvky na zasunutie čapu sa následne zastrčí otočné koliesko so zasúvacím čapom.

Pri výbere syntetickej vsuvky na zasunutie čapu sa musia zohľadniť nasledujúce rozmery:

 • vnútorný Ø rúrky (P)
 • Ø čapu (d)
 • vsuvná dĺžka (Q)
 • dĺžka príruby (B)

 

Koliesko sa uchytí pomocou kovového rozperného čapu, ktorý sa zasunie do otvoru alebo do štvorcovej/okrúhlej rúrky.
Čap roztiahne upínací klin a pritlačí ho na vnútornú stenu rúrky.
Uťahovací moment nesmie presiahnuť 50 Nm. Pri slabších, tenkostenných rúrkach je možné uťahovací moment znížiť na 16 Nm. Šesťhranný spodok rozperného čapu zabraňuje otáčaniu uchytenia voči koliesku, ako aj jeho uvoľneniu.
Uchytenia pomocou kovového rozperného čapu sa využívajú pri nízkozáťažových a syntetických kolieskach.

Pri výbere uchytenia pomocou rozperného čapu sa musia zohľadniť nasledujúce rozmery:

 • vnútorný rozmer rúrky (P)
 • tvar rúrky (okrúhly alebo hranatý)
 • vsuvná dĺžka (Q)
 • dĺžka príruby (B)

 

Koliesko sa uchytí pomocou syntetického rozperného čapu, ktorý sa zasunie do otvoru alebo do štvorcovej/okrúhlej rúrky.
Čap pritlačí syntetický upínací klin na vnútornú stenu rúrky.
Syntetický rozperný čap zaručuje účinnejšiu ochranu vnútra rúrky v porovnaní s uchytením pomocou kovového rozperného čapu. Avšak v porovnaní s kovovým rozperným čapom poskytuje menšiu pridržovaciu silu. Šesťhranný spodok rozperného čapu zabraňuje otáčaniu uchytenia voči koliesku, ako aj jeho uvoľneniu.
Uchytenia pomocou syntetického rozperného čapu sa využívajú najmä pri nízkozáťažových a syntetických kolieskach.
V ponuke je dostupný aj syntetický rozperný čap s nehrdzavejúcou upínacou skrutkou (-EXR.../-EXV...).

Pri výbere uchytenia pomocou rozperného čapu sa musia zohľadniť nasledujúce rozmery:

 • vnútorný rozmer rúrky (P)
 • tvar rúrky (okrúhly alebo hranatý)
 • vsuvná dĺžka (Q)
 • dĺžka príruby (B)

 

Nákres základovej dosky na priskrutkovanie

 

Nákres zadného otvoru na skrutku

 

Nákres oceľového nástrčného čapu

 

Nákres závitového čapu

 

 Nákres zásuvného čapu

 

Nákres držiaka kolieska

 

Nákres kovového rozperného čapu

 

Nákres plastového rozperného čapu

 

Upevnenia dosiek

Základové dosky pre prístrojové a plastové kolieska

Nákres základovej dosky č. 20
Nákres základovej dosky č. 22
Nákres základovej dosky č. 23
Nákres základovej dosky č. 25 (otočné koliesko)
Nákres základovej dosky č. 25 (pevné koliesko)
Nákres základovej dosky č. 26
Nákres základovej dosky č. 27
Nákres základovej dosky č. 28

Platňa č. 20

Platňa č. 22

Platňa č. 23

Platňa č. 25 (otočné koliesko)

Platňa č. 25 (pevné koliesko)

Platňa č. 26

Platňa č. 27

Platňa č. 28

použitie v rade konzol:

LKDB Ø kolesa 50–75 mm

použitie v rade konzol:

LPA / BPA Ø kolesa 35–100 mm
LPXA / BPXA Ø kolesa 50–75 mm
LDA Ø kolesa 50 mm

použitie v rade konzol:

LDA Ø kolesa 75 mm
LKDG / LKDB Ø kolesa 75–100 mm

použitie v rade konzol:

LKPA Ø kolesa 80–150 mm
LKPXA Ø kolesa 80–125 mm
LWK / LWG-P25 Ø kolesa 100–125 mm
LWKX / LWGX-PX25 Ø kolesa 100–125 mm
LKFG / BKFG Ø kolesa 125 mm

použitie v rade konzol:

BKPA Ø kolesa 80–150 mm
BKPXA Ø kolesa 80–125 mm

použitie v rade konzol:

LKPXA / BKPXA Ø kolesa 125 mm
LWKX / LWGX-PX26 Ø kolesa 125 mm

použitie v rade konzol:

LKFGX / BKFGX Ø kolesa 125 mm

použitie v rade konzol:

LWK / LWG-P28 Ø kolesa 100–125 mm

Základové dosky pre prepravné zariadenia a ťažkotonážne kolieska

Nákres základovej dosky č. 1
Nákres základovej dosky č. 3
Nákres základovej dosky č. 7
Nákres základovej dosky č. 9

Platňa č. 1

Platňa č. 3

Platňa č. 7

Platňa č. 9

použitie v rade konzol:

LE / B Ø kolesa 60–125 mm
LEX / BX Ø kolesa 75–200 mm
L / B Ø kolesa 75–125 mm
LX / BX Ø kolesa 100–125 mm
LI / B Ø kolesa 80–125 mm
LIX / BX Ø kolesa 80–125 mm
LK / BK Ø kolesa 75–125 mm
LKX / BKX Ø kolesa 75–125 mm
LIK / BIK Ø kolesa 100–125 mm
LIKX / BKX Ø kolesa 100–125 mm
LH / BH Ø kolesa 75–125 mm
LHD Ø kolesa 60–80 mm
LHF / BHF Ø kolesa 100–125 mm
LPFE / BPFE Ø kolesa 100–125 mm
HRLH / HRLHD Ø kolesa 75 mm
HRLK Ø kolesa 75–100 mm

použitie v rade konzol:

LE / B Ø kolesa 150–200 mm
LEX / BX Ø kolesa 150–200 mm
L / B Ø kolesa 140–250 mm
LX / BX Ø kolesa 150–200 mm
LI / BI Ø kolesa 150–200 mm
LIX / BX Ø kolesa 150–200 mm
LK / BK Ø kolesa 100–200 mm
LKX / BKX Ø kolesa 125–200 mm
LUH / BH Ø kolesa 125–200 mm
LH / BH Ø kolesa 100–250 mm
LHD Ø kolesa 80–125 mm
LO / BO Ø kolesa 125–300 mm
LOD / BOD Ø kolesa 75–125 mm
LS / BS Ø kolesa 250–600 mm
LSD / BSD Ø kolesa 250–500 mm
LHF / BHF Ø kolesa 100-200 mm
LPFE / BPFE Ø kolesa 125-150 mm
LSFN / BSFN Ø kolesa 160-200 mm
LSFE / BSFE Ø kolesa 160-200 mm
LIO / BO Ø kolesa 125-200 mm

použitie v rade konzol:

L Ø kolesa 250–280 mm

použitie v rade konzol:

B Ø kolesa 250–280

Základové dosky pre vysokozáťažové kolieska

Nákres základovej dosky č. 35
Nákres základovej dosky č. 36
Nákres základovej dosky č. 38
Nákres základovej dosky č. 39
Nákres základovej dosky č. 42
Nákres základovej dosky č. 45
Nákres základovej dosky č. 48

Platňa č. 35

Platňa č. 36

Platňa č. 38

Platňa č. 39

Platňa č. 42

Platňa č. 45

Platňa č. 48

použitie v rade konzol:

LS / BS Ø kolesa 150–400 mm
LSD / BSD Ø kolesa 100–200 mm
LSFN / BSFN Ø kolesa 200–250 mm
LSFE / BSFE Ø kolesa 200–250 mm
HRLSD Ø kolesa 125 mm

použitie v rade konzol:

LS / BS Ø kolesa 300–520 mm
LSFN / BSFN Ø kolesa 250–300 mm
LSFE / BSFE Ø kolesa 250 mm

použitie v rade konzol:

LS / BS Ø kolesa 200–620 mm
LSD / BSD Ø kolesa 125–360 mm

použitie v rade konzol:

BSD Ø kolesa 300 mm

použitie v rade konzol:

LS / BS 250–600 mm
LSD / BSD 250–500 mm

použitie v rade konzol:

LSD / BSD Ø kolesa 300–400 mm

použitie v rade konzol:

LSSD / BSSD Ø kolesa 500 mm

Základové dosky pre zdvíhacie kolieska

Nákres základovej dosky č. 71
Nákres základovej dosky č. 72
Nákres základovej dosky č. 74
Nákres základovej dosky č. 76
Nákres základovej dosky č. 78

Platňa č. 71

Platňa č. 72

Platňa č. 74

Platňa č. 76

Platňa č. 78

použitie v rade konzol:

HRP Ø kolesa 45 mm

použitie v rade konzol:

HRP Ø kolesa 50 mm

použitie v rade konzol:

HRP Ø kolesa 63 mm

použitie v rade konzol:

HRP Ø kolesa 72 mm
HRSP Ø kolesa 72 mm

použitie v rade konzol:

HRSP Ø kolesa 90 mm

Základové dosky s nemetrickými mierami (palce)

Nákres základovej dosky č. 12
Nákres základovej dosky č. 14
Nákres základovej dosky č. 16

Platňa č. 12

Platňa č. 14

Platňa č. 16

horné platne na priskrutkovanie s rozmermi nemetrického typu (v palcoch) v súlade s ASME B56.11.1 (pozrite si katalóg „Štandardné americké kolieska“ spoločnosti Blickle)

horné platne na priskrutkovanie s rozmermi nemetrického typu (v palcoch) v súlade s ASME B56.11.1 (pozrite si katalóg „Štandardné americké kolieska“ spoločnosti Blickle)

horné platne na priskrutkovanie s rozmermi nemetrického typu (v palcoch) v súlade s ASME B56.11.1 (pozrite si katalóg „Štandardné americké kolieska“ spoločnosti Blickle)

Základové dosky pre kolieska Progressus

Nákres základovej dosky č. PG1
Nákres základovej dosky č. PG2
Nákres základovej dosky č. PG3

Č. platne PG1

Č. platne PG2

Č. platne PG3

použitie v rade konzol:

LPX / BPX Ø kolesa 84–105 mm

použitie v rade konzol:

LPX / BPX Ø kolesa 120–150 mm

použitie v rade konzol:

LPX / BPX Ø kolesa 186 mm