Blickle Academy

Pod heslom „Hýbeme sa vpred“ spoločnosť Blickle oznamuje založenie Blickle Academy.

V budúcnosti bude všetky opatrenia skupiny Blickle v oblasti rozvoja a vzdelávania zamestnancov zastrešovať Blickle Academy. Blickle Academy bude pôsobiť ako poskytovateľ školení pre všetkých zamestnancov spoločnosti Blickle a našich medzinárodných obchodných partnerov.

V nasledujúcich mesiacoch a rokoch sa bude Blickle Academy postupne rozvíjať a postupne sa bude rozširovať ponuka dostupných školení a jednotlivých vzdelávacích opatrení.

Okrem vzdelávacích a seminárnych miestností a zážitkového centra Blickle Experience Center v novej administratívnej budove vzniknú pre Blickle Academy začiatkom roka 2024 ďalšie moderné priestory v bývalej prijímacej časti administratívy. Budú to kreatívne, vzdelávacie a seminárne priestory vhodné na osobné školenia a videokonferencie a aj na webové školenia a sústredené vzdelávanie.

Prostredníctvom Blickle Academy sa snažíme dosiahnuť náš cieľ spoločne rozvíjať zručnosti našich zamestnancov a tým aj celej spoločnosti pod heslom „Hýbeme sa vpred“. Pritom máme stále na pamäti víziu našej spoločnosti: Byť najlepším partnerom z radov výrobcov koliesok.

Podrobnejšie informácie o cieľoch a oblastiach pôsobenia nájdete tu, kde si môžete stiahnuť náš leták Blickle Academy vo formáte PDF.