Spoločnosť Blickle kolieska a kladky získala certifikát DIN ISO 45001

Spoločnosť Blickle Räder und Rollen, popredný výrobca vysokokvalitných kolies a koliesok pre rôzne aplikácie, s potešením oznamuje, že úspešne získala certifikát DIN ISO 45001.

DIN ISO 45001 je medzinárodne uznávaná norma pre systémy riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Stanovuje požiadavky na účinný systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s cieľom predchádzať pracovným úrazom, zraneniam a chorobám z povolania a podporovať neustále zlepšovanie výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Získaním tejto certifikácie spoločnosť Blickle kolieska a kladky preukazuje svoj záväzok k bezpečnosti a pohode svojich zamestnancov. Spoločnosť zaviedla prísne procesy a zásady, aby zabezpečila bezpečnosť na pracovisku a ochranu zdravia svojich zamestnancov.

Certifikát je teraz k dispozícii na webovej stránke v časti Na stiahnutie.