Vnútropodniková logistika

Zdokonalená ergonómia vďaka kolieskam Blickle

Kolieska a kladky od spoločnosti Blickle zohrávajú kľúčovú úlohu v mnohých procesoch vnútropodnikovej logistiky a zabezpečujú pritom efektívnu, bezpečnú a spoľahlivú prepravu materiálov v rámci podniku.Na kolieska a kladky využívané na tieto účely sú pritom kladené rozličné požiadavky v dôsledku výrazných rozdielov medzi logistickými procesmi využívanými v rôznych sektoroch a výrobných procesoch. Spoločnosť Blickle poskytuje jedinečný sortiment produktov a má riešenie pre takmer každú aplikáciu. Produkty značky Blickle používajú takmer všetci poprední výrobcovia logistického vybavenia. Patria medzi nich výrobcovia vysokozdvižných vozíkov, žeriavových systémov, vybavenia DTS, vlečných súprav, prepravných jednotiek a vychystávacích vozíkov. Výrobcovia si nevyberajú produkty od spoločnosti Blickle iba kvôli ich prívlastku „Vyrobené v Nemecku“. Kolieska a kladky od spoločnosti Blickle sú zároveň zárukou rýchlych, bezpečných (prevencia úrazov) a cenovo efektívnych (celkové náklady) logistických procesov. Produkty značky Blickle znižujú fyzickú námahu obslužného personálu pri ťahaní alebo tlačení ťažkých nákladov, pričom zvyšujú ergonómiu logistických procesov. 

Tu je niekoľko príkladov použitia produktov značky Blickle vo vnútropodnikovej logistike: