Ťažné súpravy

Vnútropodnikové prepravné riešenie pomocou polyuretánových koliesok Blickle

Mnoho veľkých spoločností využíva ťahače na zabezpečenie vnútropodnikovej prepravy vo vnútri aj vonku. Ťahač je priemyselný vozík, ktorý pozostáva z ťahacej jednotky a niekoľkých nákladných vozíkov, ktorých je dostupných mnoho rôznych konštrukčných typov. Slúžia na zvýšenie produktivity a zníženie objemu vnútropodnikovej premávky a zároveň uľahčujú štandardizované vnútropodnikové logistické procesy.

Z bezpečnostných dôvodov používané kolieska musia byť v neustálom kontakte s podlahou, aby sa zabránilo prevráteniu vozíkov s nákladom. Kolieska, ako aj celý podvozok musia pritom udržiavať správnu dráhu, aby sa prepravné vozíky neodklonili od požadovanej definovanej dráhy. Ťahače často slúžia na prepravu ťažkých nákladov pri relatívne vysokých rýchlostiach.

Vysokokvalitné polyuretánové elastoméry od spoločnosti Blickle spĺňajú všetky tieto požiadavky. Blickle Besthane Soft, behúň používaný v rade kolies ALBS, sa dokonale hodí na použitie s ťahačmi vďaka svojej vysokej dynamickej nosnosti a extrémne nízkemu valivému odporu. Odporúčame použitie odpruženej konzoly, ktorá zaručí neustály kontakt koliesok s podlahou. Dve zo štyroch koliesok namontovaných na podvozku nákladného vozíka sa pri ťahaní jednotky pevne aretujú v danej polohe. Toto je možné vďaka použitiu dvoch pevných koliesok alebo dvoch otočných koliesok, ktoré je možné aretovať v určitom smere.