Spoľahlivo hladký chod aj napriek pôsobeniu vysokých teplôt a chemikálií

Koliesko z nerezovej ocele LIX-SPO 125XK-933089

Zákazník

… je súčasťou medzinárodne pôsobiaceho koncernu zo Švédska, ktorý dodáva riešenia pre „mobilný život“ v oblastiach klimatizácie, hygieny a sanitácie, potravín a nápojov. Nemecká centrála spoločnosti vyrába okná, dvere a rolety pre mobilné aj prívesné karavany. Približne 450 zamestnancov generuje tržby okolo 80 miliónov eur na výrobnej ploche s veľkosťou 20 000 metrov štvorcových.


Úloha

V novo definovanom pracovnom procese sa budú budúce konštrukčné diely na vozíkoch spracovávať vo vákuovom plazmovom systéme. Pri tomto type povrchovej úpravy sa vo vákuovej komore vytvára podtlak. Procesný plyn (napr. O2) sa do nej privádza pri tlaku okolo 0,1 mbar. Po dokončení úpravy sa komora odvetrá a vyberie sa z nej upravený materiál. Kolieska musia pritom odolať teplotám až do 100 °C a uniesť maximálne zaťaženie 170 kilogramov na jedno koliesko. Doteraz používané vozíky s priemerom koliesok 125 mm by sa mali používať aj naďalej, ale veľmi citlivý proces už nesmú narúšať žiadne „vonkajšie“ negatívne vplyvy, ako napríklad chemická reakcia mazív používaných na predchádzajúcich kolieskach.


Naše riešenie

Koliesko z nerezovej ocele LIX-SPO 125XK-933089

Vzhľadom na dané procesy, ktoré prebiehajú v plazmovom systéme, a v kombinácii s teplotami až do 100 °C naši odborníci najskôr navrhli prejsť na žiaruvzdorné koliesko z nerezovej ocele bez potreby mazania. Po dôkladnom preskúmaní viacerých a koliesok sa ukázalo, že kolieska sú z pohľadu zákazníka technicky bezchybné. Aby sa však dosiahli ešte lepšie jazdné vlastnosti, zákazník si želal použiť mazanie pomocou PFPE (perfluórpolyéterovým olejom). Toto špeciálne mazivo má optimálne vlastnosti pre vákuové nanášanie povrchových vrstiev, pretože je odolné voči tlaku, chemicky inertné a kompatibilné s kyslíkom a navyše aj teplotne odolné.


Výsledok

Testy v extrémnych podmienkach potvrdili optimálny výkon koliesok s mazaním špeciálnym tukom v otočnom venci a guľôčkových ložiskách. Vďaka tomu je možné použiť toto koliesko bez zmeny v procese povrchových úprav. V súčasnosti sa postupne na všetkých prepravných vozíkoch nahrádzajú kolieska novým modelom LIX-SPO 125K-933089 so špeciálnym mazivom.


Výhody produktu a technické informácie k LIX-SPO 125K-933089

  • Konzola z nerezovej ocele bez tesnenia otočného venca poskytuje ochranu proti korózii a je vhodná na použitie pri teplotách až do 100 °C
  • Špeciálne žiaruvzdorné mazivo s optimalizovanými vlastnosťami, ktoré je prispôsobené na použitie pri vákuovom nanášaní povrchových úprav
  • Dobrý výkon kolieska SPO pri vysokých teplotách
  • Nízky valivý a otočný odpor