Nosnosť

Zaťaženie kolieska

Dynamická nosnosť

Nosnosť uvedená pre koliesko predstavuje kapacitu zaťaženia, ktoré toto koliesko dokázalo uniesť pri testovaní na rotačnej stolici v súlade s normou DIN EN 12527-12533 (ISO 22878–22884).

Na určenie nosnosti, ktorú musí mať koliesko, je dôležité poznať vlastnú hmotnosť danej prepravnej jednotky, maximálnu dodatočnú hmotnosť a počet nosných koliesok. Pri použití štyroch alebo viacerých koliesok sa zaťaženie každého jednotlivého kolieska môže líšiť. Požadovaná nosnosť sa vypočíta nasledovným spôsobom:

Vzorec na výpočet nosnosti

T = požadovaná nosnosť na koliesko
E = vlastná hmotnosť prepravnej jednotky
Z = maximálna dodatočná hmotnosť
n = počet nosných koliesok
S = bezpečnostný faktor

Kolieska s guľôčkovými ložiskami dokážu prekročiť rýchlosti 4 km/h pri zníženej nosnosti.

Odporúčané bezpečnostné faktory pre rôzne účely využitia

"Bezpečnostný faktor S sa používa na zohľadnenie odchýlok od štandardných podmienok použitia (hladký jazdný povrch, rýchlosť chôdze 4 km/h, rovnomerné rozloženie zaťaženia, jazda rovným smerom, teplota okolia od 15 do 28 °C). Bezpečnostný faktor je ovplyvnený rýchlosťou pohybu a pomerom Ø kolieska k výške danej prekážky. Existujú štyri rôzne kategórie (pozrite si tabuľku).

Bezpečnostné faktory nezohľadňujú opotrebovanie behúňa.

Určenie bezpečnostného faktora S

  Preprava   Prostredie   Výška prekážky   Bezpečnostný faktor
 Grafika ručná dopravavo vnútri   Manuálna   Interiér   < 5 % Ø kolieska   1,0 – 1,5
 Grafika ručná doprava vonku   Manuálna   Exteriér   > 5 % Ø kolieska   1,5 – 2,2
 Grafika motorická dprava vo vnútri   Motorizovaná   Interiér   < 5 % Ø kolieska   1,4 – 2,0
 Grafika motorická doprava vonku   Motorizovaná   Exteriér   > 5 % Ø kolieska   2,0 – 3,0


Statická nosnosť

Ak je koliesko vystavené hlavne statickým zaťaženiam, jeho statická nosnosť sa testuje podľa normy ISO 22878. Jedným z kritérií, na ktoré sa tento test zameriava, je miera, do akej sa behúň sploští po určitom čase. "Údaje o statickej nosnosti našich produktov sú uvedené v našich údajových hárkoch produktov. Môžete si ho stiahnuť priamo zo stránky s podrobnosťami o príslušnom produkte alebo si ho od nás vyžiadať.