Prvoradá je bezpečnosť – vyššia úroveň bezpečnosti práce vďaka kolieskam a kladkám Blickle

Rozhovor v časopise „we innovate“ – Rolf Hölle, riaditeľ oddelenia vývoja a konštrukcie v spoločnosti Blickle

Akú úlohu zohráva konštrukčné oddelenie v spoločnosti Blickle?
Ako konštruktéri zohrávame kľúčovú rolu v procese vývoja produktov. Nie sme zodpovední iba za technický vývoj, ale naša práca má priamy vplyv aj na celkové náklady, a tým na finančne efektívnu výrobu produktov. Medzi naše hlavné úlohy patrí na jednej strane vývoj a konštrukcia nových produktov, na strane druhej je to tiež optimalizácia už existujúcich produktov.

„Každé priemyselné odvetvie má svoje špecifiká a požiadavky. V rámci vnútropodnikovej logistiky sa kladie čoraz väčší dôraz na ergonómiu.“

Na našom konštrukčnom oddelení pracuje celkovo približne 50 zamestnancov rozdelených do siedmich oblastí v závislosti od odbornej špecializácie. V rámci každej oblasti sa pri konštrukcii produktov zaoberáme aj konštrukciou príslušných prevádzkových prostriedkov. V oblasti konštrukcie klasických koliesok a kladiek sa v spoločnosti Blickle vo veľkej miere spoliehame na naše vnútropodnikové know-how. Pri nových technológiách však využívame aj služby externých inštitútov a poskytovateľov, ktorí nás pri vývoji podporujú svojimi odbornými znalosťami.

Aké špeciálne požiadavky sú kladené na kolieska používané vo vnútropodnikovej logistike?
Rolf HölleKaždé priemyselné odvetvie má svoje špecifiká a požiadavky. V rámci vnútropodnikovej logistiky sa kladie čoraz väčší dôraz na ergonómiu. Zároveň sa tu často využíva kombinácia ručnej obsluhy logistických jednotiek a ich ťahania na dlhšie vzdialenosti, čo so sebou prináša vysoké nároky v oblasti dynamického zaťaženia. Našou úlohou je nájsť ich ideálne spojenie a poskytnúť obsluhe čo najergonomickejší spôsob ovládania. Samozrejme, že sa v tomto odvetví stretávame aj s ďalšími výzvami, ako sú napríklad nízke konštrukčné výšky pri zachovaní vysokej rýchlosti a nosnosti. Okrem toho sa pri kolieskach a kladkách vyžaduje aj enormná spoľahlivosť. Pri vnútropodnikovej logistike sa logistické jednotky často používajú v trojzmennej prevádzke. Kolieska a kladky musia v týchto podmienkach fungovať bez údržby päť až sedem rokov.

Čo výnimočné robí spoločnosť Blickle v oblasti bezpečnosti? Ako zaručujete spoľahlivosť a bezpečnosť produktov značky Blickle už v rámci konštrukcie?
Štandardné požiadavky na bezpečnosť vyplývajú zo samotných noriem pre kolieska a kladky, na tvorbe ktorých sa spoločnosť Blickle aktívne podieľa aj v príslušných normalizačných výboroch. Vo všeobecnosti stále častejšie platí, že neponúkame iba produkt, ale že si zákazníci želajú podieľať sa aj na jeho samotnom vývoji. Tu prispievame našimi odbornými znalosťami z jednotlivých oblastí a preberáme zodpovednosť. Aby bol už od samého začiatku kladený veľký dôraz na bezpečnosť, stávame sa napríklad už v skorých fázach súčasťou procesu vývoja vozidiel. Nie sme pritom zodpovední iba za vývoj kolies, ale aj celého podvozka. V tejto oblasti sme považovaní za veľmi kompetentných a spoľahlivých odborníkov, pretože za nás hovoria naše bohaté skúsenosti. Vďaka týmto skúsenostiam dokážeme navrhnúť jednotlivé komponenty podvozka tak, aby v hotovej aplikácii bezpečne fungovali. Keďže na konštrukčnom oddelení dokonale poznáme všetky súvislosti medzi vývojom a výrobou produktu, dokážeme aktívne ovplyvňovať a riadiť oblasť bezpečnosti.

V čom spočíva rozdiel medzi konštrukciou špeciálnych riešení v porovnaní so sériovými výrobkami?
Ročne dostávame takmer 1 500 vývojových zákaziek, ktoré siahajú od drobných úprav konštrukcie až po vývoj úplne nového produktu. Na rozdiel od vývoja vlastných produktov sú špeciálne riešenia riadené klientom, to znamená, že zákazník sformuluje požadovanú aplikáciu vo forme podkladov s technickými špecifikáciami. Na ich základe zostavíme pre zákazníka určité riešenie. Zákazník ho potom skontroluje a často aj rovno otestuje prostredníctvom prototypových vzoriek. Celkovo sa tu spoločnosť Blickle stáva súčasťou vývojového reťazca zákazníka. Sériové produkty na druhej strane vychádzajú z požiadaviek rôznych segmentov trhu. Na základe toho sa v spolupráci s naším produktovým manažmentom navrhne nový produkt a následne sa definuje jeho dizajn, ktorý sa najmä v segmente dizajnových a plastových koliesok vytvorí v spolupráci s externým dizajnérom. Prototyp vytvorený v rámci tohto postupu je následne ďalej optimalizovaný v schvaľovacom procese prostredníctvom oddelenia produktového manažmentu, predaja a vedenia podniku a nakoniec schválený do výroby.

Ako vyzerá budúcnosť konštrukčného oddelenia? Na čo sa bude zameriavať v porovnaní s dneškom?
Už niekoľko rokov je evidentné, že trend smeruje k simulácii. Klasický postup skonštruovania, vytvorenia prototypových vzoriek, ich úpravy a schválenia je veľmi časovo aj finančne náročný. Simulácie sa pritom používajú nielen pri výpočtoch pevnosti, ale aj pri dizajnových záležitostiach, pretože pomocou 3D tlačiarní je možné rýchlo a bezpečne znázorniť mnoho výziev v oblasti optických vlastností. Vďaka kombinácii so simuláciami výrobných procesov dosahujeme to, že dokážeme s relatívnou istotou odhadnúť a vypočítať správanie produktov. To nám umožňuje celkovo zrýchliť proces vývoja a precízne implementovať požiadavky zákazníkov. Čoraz viac sa ukazuje, že sa neustále zvyšujú nároky na výkon produktov.

„Keďže na konštrukčnom oddelení dokonale poznáme všetky súvislosti medzi vývojom a výrobou produktu, dokážeme aktívne ovplyvňovať a riadiť oblasť bezpečnosti.“

V odvetví priemyselných prepravných vozíkov sa napríklad používajú čoraz výkonnejšie pohony. V dôsledku toho sú na naše kolieska kladené vyššie nároky v oblasti rýchlosti, trakcie a zaťažiteľnosti. Okrem toho sa do popredia dostáva aj téma ergonómie a zvyšuje sa dopyt po podvozkoch s optimalizovaným valivým odporom. Ďalším trendom sú inteligentné riešenia pohonu. Elektrické pohony majú poskytovať podporu všade tam, kde už nestačí ľudská sila.

Akú najzaujímavejšiu výzvu ste museli riešiť?
Mňa vždy príjemne prekvapí rôznorodosť oblastí využitia. Máme zastúpenie v odvetviach, kde by ste na prvý pohľad nečakali výrobky značky Blickle. Od inkubátorov s prostredím podobným laboratóriu a najvyššími nárokmi na hygienu a čistotu zariadení až po podvozky na dojacie systémy a skladovacie roboty vyžadujúce špičkový výkon. Nikdy tiež nezabudnem na simuláciu a realizáciu podvozka s nosnosťou niekoľko stoviek ton pre veternú energetiku.