Séria koliesok

Hnacie, prírubové a základné kolieska

Hnacie kolieska slúžia na pohon strojov a vybavenia. Na pohon používajú silu vytváranú motorom nainštalovaným v danom zariadení. Jednou z oblastí, v ktorých sa v súčasnosti využívajú, sú bubnové systémy vo veterných turbínach. Spoločnosť Blickle vyvinula vysokozáťažový hnací valček pre odvetvie veternej energie. Kliknutím sem získate ďalšie informácie v našom príbehu o dosiahnutých úspechoch.

V prípade hnacích koliesok sa na pripojenie kolieska k náprave používa klinová drážka náboja a klinové pero. Tento typ pripojenia sa používa aj pri kolieskach s prírubovým osadením.

Kolieska s prírubovým osadením tiež slúžia na pohon strojov a vozidiel.
Okrem toho obsahuje štandardná ponuka Blickle takzvané základné kolieska s behúňom z materiálu Vulkollan alebo Besthane. Sú vybavené oceľovým diskom kolieska s priechodným otvorom, ktorý je možné individuálne prispôsobiť konkrétnym požiadavkám.


Hnacie kolieska

Série hnacích koliesok GEVN, GTHN, GSTN, GBN, GVUN a SPKVSN

Kolieska s prírubovým osadením

Séria koliesok s prírubovým osadením PA, VLEA, GEVA, GSTA, GBA

Základné kolieska

Základné kolieska sérií VSB a VSVU