GEVN, GTHN, GSTN, GBN, GVUN, SPKVSN – rad kolies

Hnacie kolesá

Spoločnosť Blickle ponúka šesť rôznych radov hnacích kolies. Väčšina diskov kolies je vyrobená z robustnej sivej liatiny s drážkou náboja podľa normy DIN 6885. Rad SPKVSN je jediným radom s diskom kolesa vyrobeným z jemnej ocele. Hnacie kolesá sú dostupné buď s behúňom z elastickej pevnej gumy s kvalitou zaručujúcou dobrý prenos hnacej sily, alebo polyuretánovými behúňmi Blickle Extrathane®, Blickle Softhane®, Blickle Besthane® alebo Vulkollan®. Jedinou výnimkou je prírubové hnacie koleso, ktoré je celé vyrobené z uhlíkatej ocele.

Hnacie kolesá sú prepojené s motorom priemyselného vozíka prostredníctvom drážky náboja. Vďaka tomu dokážu uviesť zariadenia do pohybu, presúvať súčasti stroja alebo otáčať komponenty na mieste.