Séria nízkozáťažových koliesok a kladiek

Určené hlavne na používanie v interiéri

Nízkozáťažové kladky a kolieska sa využívajú hlavne pri menej náročných aplikáciách vyžadujúcich nosnosť do 280 kg. Sú skonštruované pre rýchlosti do 3 km/h, a preto sa častejšie používajú v interiéri. Série TPA, VPA, POES, PATH, VSTH a POA tvoria sériu nízkozáťažových produktov. Dostupný je široký sortiment behúňov vrátane modelov z termoplastickej gumy, masívnej aj mäkkej gumy, termoplastického polyuretánu, materiálu Extrathane® alebo nylonu, pričom sa všetky vyznačujú rôznymi vlastnosťami.

Nízkozáťažové kolieska sa zvyčajne využívajú pri zdravotníckom vybavení, podstavcoch výstavných regálov alebo vybavení pre veľkokapacitné stravovacie zariadenia. Elektricky vodivé verzie sa bežne používajú najmä v medicínskom prostredí na ochranu citlivého vybavenia pred elektrickými výbojmi. Práve preto má spoločnosť Blickle v ponuke elektricky vodivé verzie všetkých nízkozáťažových koliesok. V komerčných kuchyniach sa na druhej strane kladie dôraz hlavne na hygienu. Preto je dôležité, aby kolieska používané v komerčných kuchyniach nezanechávali na podlahe žiadne šmuhy. Preto sú dostupné bezšmuhové verzie pre všetky nízkozáťažové kolieska Blickle.


Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série TPA

Nízkozáťažové kolieska a kladky s behúňom z termoplastickej gumy a polypropylénovým diskom koliesok

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série VPA

Nízkozáťažové kolieska a kladky s behúňmi z masívnej gumy a nylonovým diskom koliesok

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série POES

Nízkozáťažové kolieska a kladky s behúňmi z mäkkej gumy značky Blickle SoftMotion a nylonovým diskom koliesok

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série PATH

Nízkozáťažové kolieska a kladky s behúňom z termoplastického polyuretánu a nylonovým diskom koliesok

Otočné kladky série VSTH

Prístrojové kladky s polyuretánovým behúňom Blickle Extrathane® a oceľovým diskom kolieska

Kolieska, otočné kladky a pevné kladky série POA

Nízkozáťažové kolieska a kladky s nylonovým diskom