Zámky a zdvíhače vozíkov

Bezpečná aretácia alebo zdvíhanie

Zámky a zdvíhače vozíkov sa používajú buď na zaistenie, alebo nadvihnutie prepravných jednotiek do aretovanej polohy. Oba sú namontované priamo na prepravnej jednotke.

Stlačením pedála sa prepravná jednotka zaistí na mieste bez nadvihnutia. Pri použití sa zámok vozíka prehne približne o 10 mm. Maximálny tlak pri kontakte s povrchom v kombinácii s vhodnými otočnými aj pevnými kladkami predstavuje približne až 60 kg. Nasledujúce zámky vozíkov s veľkosťou platničky 100 x 85 mm je možné kombinovať s kladkami zo serie konzol LE, L a LK. Zámky vozíkov s veľkosťou platničky 140 x 110 mm je možné kombinovať s kladkami zo sérií LH, LO a LS. Iné verzie sú dostupné na požiadanie.

Pri použití zdvíhača sa stlačením pedála prepravná jednotka zdvihne. Zdvíhače je možné kombinovať s rôznymi sériami kladiek. Zdvíhače sú najúčinnejšie, ak je celková výška použitého zdvíhača (H1) o 5 mm vyššia ako zvolené otočné alebo pevné kladky. V závislosti od hmotnosti osoby obsluhujúcej prepravné vybavenie sa zdvižná sila pohybuje od 150 kg do 250 kg. Vertikálne zaťaženie pôsobiace na zdvíhač pri zdvihnutí nesmie presiahnuť 500 kg.

Ďalšie informácie nájdete tu.