Dokonalá kombinácia zákazníckeho riešenia na mieru a atraktívnej ceny

Otočné koliesko s aretačnou brzdou LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223

Zákazník

… je popredným severoamerickým výrobcom vozíkov na skladovanie a prepravu maloobchodného tovaru. Medzi jeho zákazníkov patria známe svetové obchodné reťazce, ako napríklad Walgreens Boots Alliance, Dollar General, CVS a ďalšie renomované podniky.


Úloha

Americký výrobca vozíkov každoročne vyrobí veľmi veľké množstvo kolieskových kontajnerov na skladovanie a prepravu maloobchodného tovaru. Doteraz bol hlavný podiel koliesok zabezpečovaný priamym dovozom z Číny, ktorý dodávala americká konkurenčná firma. Aby sa skladovacie vozíky dali prepravovať na nákladnom vozidle priestorovo úsporným a bezpečným spôsobom, musia mať otočné kolieska nízku konštrukčnú výšku a navyše musia byť bezpečne zaistené pomocou aretačnej brzdy.
Pri doteraz používaných otočných kolieskach s aretáciou koliesok a otočného venca často dochádzalo k problémom, keď sa zaistený otočný veniec poškodil pôsobením otrasov pri preprave. Zákazník si okrem toho želal optimalizovať aj ovládateľnosť a obsluhu aretačnej brzdy: Vzhľadom na kompaktnú konštrukciu vozíka a zámerne nízku konštrukčnú výšku koliesok nezostávalo medzi uvoľňovacou pákou aretačnej brzdy a dnom vozíka príliš veľa voľného priestoru.


Naše riešenie

Otočné koliesko s blokovaním kolieska LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223

Aby sme na tomto cenovo citlivom trhu dokázali ponúknuť cenovo atraktívne, avšak na mieru prispôsobené otočné koliesko, riešenie od spoločnosti Blickle je založené na použití čo najväčšieho počtu štandardných komponentov s ohľadom na plne automatizovaný výrobný a montážny proces. Aby sa zabránilo poškodeniu otočného venca pri preprave nákladným vozidlom, je na rozdiel od pôvodného konkurenčného produktu implementovaná aretačná brzda kolieska, avšak bez aretácie otočného venca.
Na tento účel boli k dispozícii viaceré varianty, ktoré sme predstavili zákazníkovi a prekonzultovali ich spolu s ním. Finálne realizované riešenie je založené na štandardnej otočnej konzole kolieska s dobežnou aretačnou brzdou (FI). Zodpovedajúca aretačná páčka je upravená tak, aby sa použil kratší pedál na uvoľnenie aretačnej brzdy kolieska. Vďaka tomu je možné bez problémov zafixovať a uvoľniť aretačnú brzdu bez toho, aby ste sa pritom dotkli dna vozíka.


Výsledok

Pomocou aretačnej brzdy kolieska Blickle „FIRA“ sa podarilo výrazne znížiť množstvo porúch a poškodení pri preprave v porovnaní s konkurenčných kolieskom. Vďaka použitiu štandardných komponentov, pričom sa zohľadnil automatizovaný výrobný proces, získal zákazník cenovo atraktívne, špeciálne riešenie presne podľa požiadaviek zákazníka, ktoré je dostupné vo veľmi veľkých množstvách s krátkymi dodacími lehotami.


Technické informácie a výhody produktov k LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223

  • Aretačná brzda kolieska (bez aretácie otočného venca) znižuje poškodenie pri preprave
  • Optimalizovaný uvoľňovací pedál aretačnej páčky vytvára viac priestoru medzi dnom vozíka a aretačnou brzdou
  • Špeciálne riešenie individuálne vytvorené pre zákazníka, avšak založené na štandardných komponentoch s úplným využitím automatizovanej výroby a montáže v spoločnosti Blickle
  • Voliteľne je vďaka modulárnemu systému spoločnosti Blickle možné použiť rôzne pojazdové kolesá a kolieska. (napr. TPA, PP, POEV)
  • Rýchla dostupnosť vo veľkých požadovaných množstvách