Otočné koliesko pre servírovacie vozíky so smerovou zámkou

Nehrdzavejúce koliesko Progressus LPX-ALBS 180XKD-3-IS-RIR21-951644

Zákazník

... je stredne veľká švajčiarska spoločnosť vyrábajúca servírovacie vozíky. Vozíky sa používajú vo veľkých kuchyniach a domovoch dôchodcov, ako aj na banketoch alebo pri rozvážaní a podávaní jedla. Firma sa okrem iného špecializuje aj na servírovacie vozíky s indukčnou technológiou, ktoré dokážu dokonale udržovať studené alebo teplé jedlá pri správnej servírovacej teplote.


Úloha

Konkrétna verzia jedálenských vozíkov, ktoré zákazník dodáva do veľkej švajčiarskej fakultnej nemocnice, je vybavená kolieskami značky Progressus. Od roku 2014 patria kolieska značky Progressus do skupiny spoločností Blickle.

Fakultná nemocnica bola s kolieskami značky Progressus maximálne spokojná. Vzhľadom na to, že jedálenské vozíky majú v budúcnosti prechádzať cez plne automatickú umývaciu linku, bolo potrebné technicky prispôsobiť otočné kolieska: Kolieska sa v umývacej linke nesmú otáčať, pretože by v opačnom prípade mohlo dôjsť k zablokovaniu celého zariadenia. Preto sa zákazník obrátil na spoločnosť Blickle so želaním, aby sa kolieska Progressus dodatočne vybavili smerovou zámkou.


Naše riešenie

Koliesko z nerezovej ocele LPX-ALBS 180XKD-3-IS-RIR21

Pri konštrukcii nového otočného kolieska sme vychádzali z doterajšieho modelu s utesneným otočným vencom, do ktorého sme domontovali smerovú zámku. Výnimočné na tom je, že smerovou zámkou sa v zásade uzamkne otočný veniec. Pri jazde rovným smerom, ako je tomu aj v umývacej linke, zostávajú otočné kolieska pevne zaistené vo svojej polohe.

Aby však bolo možné vozík pri používaní jednoducho ovládať, otočný veniec sa odblokuje už pri pôsobení relatívne nízkej bočnej sily: Aretačný moment sa prekoná už pri pôsobení silou 2,5 do 3 Newton metrov. Vďaka tomu dokáže personál tieto vozíky veľmi ľahko ovládať, no zároveň budú dodržané aj bezpečnostné predpisy platiace v umývacej linke. Zákazníkom požadovaný aretačný moment bol technicky dosiahnutý použitím „drážkovo-pružinového princípu“. Na tento účel sa v hornom prstenci otočného venca vyfrézovala drážka.

Ako protiľahlý prvok slúži gulička s pružinou umiestnená nad touto drážkou. Pružina tlačí guličku do drážky, čím zablokuje otočný veniec otočného kolieska. Akonáhle na otočný veniec pôsobí sila od 2,5 do 3 Nm, dôjde k vytlačeniu guličky cez prstenec otočného venca smerom nahor a k stlačeniu pružiny. Tým sa prekoná sila aretačnej funkcie.


Výsledok

Úpravou existujúceho otočného kolieska sa podarilo ponúknuť zákazníkovi ekonomické špeciálne riešenie, ktoré je založené na využití štandardných komponentov. Dokázali sme tak ponúknuť nákladovo efektívne riešenie v krátkom čase. Fakultná nemocnica už viac ako 20 rokov bezpečne využíva jedálenské vozíky s kolieskami Progressus predstavujúce spoľahlivý a vysokokvalitný produkt s dlhou životnosťou, za ktorým sa ukrýva know-how spoločnosti Blickle.


Technické informácie a výhody kolieska LPX-ALBS 180XKD-3-IS-RIR21-951644

  • ľahko ovládateľná smerová zámka: Zablokovanie otočného venca je možné ľahko prekonať
  • konzola z nehrdzavejúcej ocele s utesneným otočným vencom; tesniaci kryt chráni guličkové ložisko
  • bezpečné zaistenie vďaka smerovej zámke kolieska a otočného venca „Ideal Stop“