Zameranie na bezpečnosť

Kolesá a kolieska Blickle podporujú bezpečnosť práce v priemyselnom prostredí

Bezpečné a zdravé pracovné prostredie je základnou zásadou a právom pri práci. Spoločnosť Blickle svojimi výrobkami významne prispieva k zvyšovaniu bezpečnosti práce. Bezpečný pohyb a brzdenie, ako aj spoľahlivé premiestnenie nákladu minimalizujú hlavné príčiny pracovných úrazov.

Každý deň sú v Nemecku práceneschopné približne 4 percentá všetkých zamestnancov (zdroj: Spolkové ministerstvo zdravotníctva, BMG). Pre národné hospodárstvo z toho vyplývajú gigantické sumy: 87,6 miliardy eur v stratách výrobných nákladov (mzdové náklady) a 148,7 miliardy eur v stratách hrubej pridanej hodnoty v Nemecku v roku 2019 (zdroje: Statista, BAUA). Pre podnik to znamená, že chýbajú cenní zamestnanci, zastavujú sa procesy, zvyšní zamestnanci sú viac zaťažení, čím sa zvyšuje aj riziko úrazov a hrozí ďalšia práceneschopnosť.

Bohužiaľ, dopravné prostriedky s nadmerným rozjazdovým a valivým odporom sú často príčinou absencií súvisiacich s chorobami v podobe muskuloskeletálnych porúch. Tie sú celosvetovo najčastejšou príčinou práceneschopnosti, ťažkej invalidity, obmedzenej pracovnej schopnosti a predčasnej invalidity (zdroj: Spolkový inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, BAUA). Keď je auto v pohybe, môže sa v závislosti od rýchlosti rýchlo stať nebezpečným projektilom. Blickle rozdeľuje potenciálne nebezpečenstvá v intralogistike do troch oblastí podľa stavu pohybu prepravného zariadenia: Pohyb, brzdenie a státie. Vo všetkých týchto situáciách pomáha špecialista na kolesá a kolieska zvyšovať bezpečnosť práce.

Už počas jazdy autom existuje množstvo zdrojov nebezpečenstva. Kolieska vybavené ochranou nôh poskytujú ochranu pred zraneniami spôsobenými kolesami vozidla alebo odhodenými predmetmi. Zákazníci spoločnosti Blickle si môžu vybrať toto príslušenstvo pre mnohé série otočných- apevných koliesok.

Blickle ErgoMove im Einsatz

Aby sa predišlo pracovným úrazom, je tiež dôležité, aby ovládanie vozíka zostala pod kontrolou po celý čas, keď je vozík v pohybe. S kolieskami s bubnovou brzdou od spoločnosti Blickle možno na rozdiel od bežných blokovacích systémov znížiť rýchlosť vozíka aj počas jeho pohybu. Okrem toho spoločnosť Blickle ponúka široký sortiment otočných a pevných koliesok s funkciou mŕtveho muža na ďalšie zvýšenie osobnej ochrany. Brzda mŕtveho muža má brzdnú silu viac ako 600 newtonov. Vo východiskovej polohe sú brzdy zatvorené a uvoľnia sa až pri aktívnom použití. V oblasti elektrických pohonných systémov využíva rad ErgoMove spoločnosti Blickle elektromechanické brzdy mŕtveho muža. Vďaka automatickému uvoľneniu brzdy pomocou senzorovej detekcie rúk na ovládacích rukovätiach je pohyb vozíka možný len vtedy, ak má obsluha obe ruky aktívne na vozíku. Po uvoľnení rukoväte sa vozík okamžite zabrzdí. Funkcia núdzového zastavenia a ochrana proti stlačeniu navyše zabraňuje poraneniam spôsobeným tlakom a uviaznutiu, a tým spĺňa najvyššie bezpečnostné normy.

Bezpečnosť práce sa zameriava nielen na presun a brzdenie bremien, ale aj na fázu odpočinku. Tu prichádzajú na rad komplexné brzdné systémy Blickle. Tie sú buď integrované priamo do koliesok ako brzdy koliesok a otočného venca alebo sa dajú flexibilne namontovať na vozík aj ako samostatné jednotky, ako napríklad blokovacie pätky. Sú porovnateľné s klasickými zdvíhacími pätkami a líšia sa tým, že zaisťujú náklad z prepravného zariadenia bez jeho zdvíhania. Keď sa brzdiace pätky aktivujú, medzi vozíkom a zemou sa vytvorí prítlak približne 600 newtonov. Zabezpečujú tak bezpečnú oporu aj pri ťažkých bremenách. Blokovacia sila zostáva vždy konštantná bez ohľadu na aktuálne zaťaženie.

Spoločnosť Blickle má vo svojom sortimente elektricky vodivé prevedenie pre takmer všetky kolesá a kolieska, najmä na ochranu proti elektrostatickému výboju. Chráni obsluhu prepravného zariadenia pred bolestivým elektrostatickým výbojom a citlivý elektronický prepravný tovar pred poškodením. Týmto spôsobom spoločnosť Blickle podporuje aj výrobcov elektrických a mechanických zariadení pri dodržiavaní európskej smernice ATEX (ATmosphère EXplosible).