Kladky so samočinnou brzdou a bubnovou brzdou

Séria koliesok s bubnovými brzdami

Samočinné a  bubnové brzdy sú založené na princípe kladiek s bubnovými brzdami. Samočinná brzda sa zabrzdí pôsobením integrovanej pružiny v prípade, že nie je brzda aktivovaná. Pri použití s otočnými kladkami sa na aktiváciu brzdy používa šesťuholníková tyč. V prípade pevných kladiek sa spolu s nimi používa pákové rameno alebo lanko. Rovnakým spôsobom sa ovládajú aj bubnové brzdy. Vďaka uzatvorenej konštrukcii konzoly sú brzdové čeľuste z väčšej časti odolné proti korózii a špine. To zaručí, že mokré podmienky nebudú mať žiadny vplyv na účinok brzdenia.

Obe verzie sú dostupné pre rôzne série koliesok.

Ďalšie informácie nájdete tu.