Klasifikácia koliesok

Prístrojové, transportné a vysokozáťažové kolieska

Medzinárodné normy rozdeľujú kolieska do nasledujúcich kategórií:

 • nízkozáťažové kolieska
 • kolieska pre prepravné jednotky
 • vysokozáťažové kolieska
Každé z nich sa používa na rôzne účely a podliehajú rôznym skúšobným podmienkam.

 

Prístroje 
Prepravné zariadenia 
Vysoké zaťaženie 

Nízkozáťažové kolieska od spoločnosti Blickle

Kolieska značky Blickle pre prepravné jednotky

Vysokozáťažové kolieska od spoločnosti Blickle

Nízkozáťažové kolieska a kompaktné kolieska sa zvyčajne používajú v interiéroch. Sú skonštruované tak, aby zvládli rýchlosti do 3 km/h. Majú nosnosť do 280 kg (nízkozáťažové kolieska ) alebo 1 750 kg (kompaktné kolieska). Poskytujú maximálnu ovládateľnosť a plynulý chod pri znižovaní valivého odporu. Zvyčajne sa používajú pri lekárskom vybavení, výstavných stojanoch, vybavení priemyselných kuchýň a na podobné účely. Nosnosť nízkozáťažových koliesok a kompaktných koliesok značky Blickle sa testuje na rotačnej stolici v súlade s normou DIN EN 12530/ISO 22881.

Hlavné skúšobné podmienky:

 • Rýchlosť: 3 km/h
 • Teplota: +15 °C až +28 °C
 • Tvrdá, vodorovná jazdná plocha s prekážkami s výškou rovnajúcou sa 3 % priemeru kolieska
 • Trvanie testu: počet požadovaných prejazdov cez prekážky sa rovná desaťnásobku priemeru kolieska (v milimetroch)
 • Prestávka: max. 3 minúty po 3 minútach chodu

 

Kolieska pre prepravné jednotky sa používajú na priemyselné účely v interiéri aj exteriéri. Sú skonštruované tak, aby zvládli rýchlosti až do 4 km/h. Dosahujú nosnosť až do 1 000 kg. Kolieska pre prepravné jednotky sú odolné voči vplyvom okolitého prostredia, väčšinou nevyžadujú žiadnu údržbu a zostávajú dlhodobo plne funkčné. Zvyčajne sa okrem paliet, lešení, kontajnerov na odpad a podobne používajú pre rozličné druhy strojov a zariadení. Nosnosť koliesok značky Blickle pre prepravné jednotky sa testuje na rotačnej stolici v súlade s normou DIN EN 12532/ISO 22883.

Hlavné skúšobné podmienky:

 • Rýchlosť: 4 km/h
 • Teplota: +15 °C až +28 °C
 • Tvrdá, vodorovná jazdná plocha obsahujúca prekážky s nasledujúcou výškou: 5 % priemeru kolieska pri kolieskach s mäkkým behúňom (tvrdosť < 90 Shore A) 2,5 % priemeru kolieska pri kolieskach s tvrdým behúňom (tvrdosť ≥ 90 Shore A)
 • Trvanie testu: 15 000 otočení pri minimálne 500 prejazdoch cez prekážky
 • Prestávka: max. 1 minúta po 3 minútach chodu

 

Vysokozáťažové kolieska sa používajú na zvládanie ťažkých nákladov a/alebo vysokých rýchlostí. Majú mimoriadne stabilnú konštrukciu. V tejto oblasti sa používajú aj dvojkolesové kolieska (dvojité kolieska) na manipuláciu s veľmi ťažkými bremenami. Odpružené kolieska sú vhodné na účely, pri ktorých je potrebné zabrániť vibráciám počas prepravy. Zvyčajne sa používajú vo vysokozdvižných vozíkoch a priemyselných vozíkoch, montážnych a prepravných systémoch a podobných zariadeniach. Nosnosť vysokozáťažových koliesok značky Blickle sa testuje na rotačnej stolici pri rýchlosti 4 km/h v súlade s normou DIN EN 12532/ISO 22883. Kolieska určené pre vyššie rýchlosti sa testujú na nosnosť v súlade s normou DIN EN 12533/ISO 22884.

Hlavné skúšobné podmienky podľa normy DIN EN 12532/ISO 22883:

 • Rýchlosť: 4 km/h
 • Teplota: +15 °C až +28 °C
 • Tvrdá, vodorovná jazdná plocha obsahujúca prekážky s nasledujúcou výškou: 5 % priemeru kolieska pri kolieskach s mäkkým behúňom (tvrdosť < 90 Shore A) 2,5 % priemeru kolieska pri kolieskach s tvrdým behúňom (tvrdosť ≥ 90 Shore A)
 • Trvanie testu: 15 000 otočení pri minimálne 500 prejazdoch cez prekážky
 • Prestávka: max. 1 minúta po 3 minútach chodu

Hlavné skúšobné podmienky podľa normy DIN EN 12533/ISO 22884:

 • Rýchlosť: 6 km/h, 10 km/h, 16 km/h, 25 km/h (štandardne: max. 16 km/h)
 • Teplota: +15 °C až +28 °C
 • Tvrdá, vodorovná jazdná plocha obsahujúca prekážky s nasledujúcou výškou: 5 % priemeru kolieska pri kolieskach s mäkkým behúňom (tvrdosť < 90 Shore A) 2,5 % priemeru kolieska pri kolieskach s tvrdým behúňom (tvrdosť ≥ 90 Shore A)
 • Trvanie testu: počet prejazdov cez prekážky sa rovná päťnásobku priemeru kolieska (v milimetroch)
 • Prestávka: max. 1 minúta po 3 minútach chodu