Brzdové systémy

Vhodné riešenie pre každú aplikáciu

Bubnové a samočinné brzdy slúžia iba na brzdenieBrzdové systémy zahŕňajú rôzne zámky, ktoré je možné aktivovať rôznymi spôsobmi. Nižšie je uvedený prehľad všetkých rôznych možností.
 • Brzdové systémy

  Bubnová brzda ovládaná lankovým tiahlom

  Pevné koliesko s bubnovou brzdou Vozík s bubnovou brzdou 

  Štruktúra a funkcia

  • aktivuje sa pomocou lankového tiahla (podľa vyššie uvedeného znázornenia) alebo pákového ramena
  • pri aktivovaní sa brzdové čeľuste pritlačia na disk kolieska, ktorý funguje ako bubnová brzda

   

  Výhody

  • trvalo vysoký brzdný účinok, a to aj vo vlhkých podmienkach
  • krátka aktivačná dráha

   

  Ďalšie informácie

   

  Samočinná brzda ovládaná lankovým tiahlom

  Pevné koliesko so samočinnou brzdou Vozík so samočinnou brzdou 

  Štruktúra a funkcia

  • aktivuje sa pomocou lankového tiahla (podľa vyššie uvedeného znázornenia) alebo pákového ramena
  • pred aktivovaním brzdy sú brzdové čeľuste pomocou pružiny pritlačené na disk kolieska, ktorý funguje ako bubnová brzda.
  • pri aktivovaní sa brzda uvoľní

   

  Výhody

  • trvalo vysoký brzdný účinok, a to aj vo vlhkých podmienkach
  • bezpečnosť
  • krátka aktivačná dráha

   

  Ďalšie informácie

   

  Samočinná brzda pre šesťhrannú prípojku

  Otočné koliesko s aretáciou „central-stop“ Vozík s aretáciou „central-stop“ 

  Štruktúra a funkcia

  • je možné ju aktivovať prostredníctvom šesťhrannej tyče

   

  Výhody

  • trvalo vysoký brzdný účinok, a to aj vo vlhkých podmienkach
  • bezpečnosť
  • krátka aktivačná dráha

   

  Ďalšie informácie

   

 • Brzdové systémy pre centrálne ovládanie nohou

  Dve otočné kolieska prepojené s brzdovou pákou

  Otočné koliesko s aretačnou brzdou „ideal-stop“ Vozík s aretačnou brzdou „ideal-stop“ 

  Štruktúra a funkcia

  • brzdová páka sa neotáča spolu s kolieskom
  • brzdová páka „ideal-stop“ sa štandardne dodáva s otvormi na jednoduchú montáž brzdovej páky pri vzájomnom spojení dvoch brzdových pák

   

  Výhody

  • časová úspora, pretože dve kolieska je možné zabrzdiť a uvoľniť jedným pohybom
  • pohodlná obsluha
  • bezpečnosť pri práci

   

  Ďalšie informácie

   

  Dve alebo štyri otočné kolieska prepojené pomocou tyče

  Otočné koliesko s aretáciou „central-stop“ Vozík s aretáciou „central-stop“ 

  Štruktúra a funkcia

  • viacero otočných koliesok prepojených pomocou tyče
  • tyče sú pripojené k vačkovému puzdru kolieska pomocou šesťhrannej tyče

   

  Výhody

  • časová úspora, pretože dve alebo štyri kolieska je možné zabrzdiť jedným pohybom
  • pohodlná obsluha
  • bezpečnosť pri práci
  • malý obslužný uhol
  • je možné ju ovládať z oboch strán vozíka

   

  Ďalšie informácie

   

  Viacero pevných koliesok prepojených pomocou tyče

  Pevné koliesko s aretáciou „central-stop“ Vozík s aretáciou „central-stop“ 

  Štruktúra a funkcia

  • viacero pevných koliesok prepojených pomocou tyče
  • tyč je pripojená k vačkovému puzdru v rámci konzoly pomocou šesťhrannej tyče

   

  Výhody

  • časová úspora, pretože jedným pohybom je možné zabrzdiť niekoľko koliesok naraz
  • malý obslužný uhol

   

  Ďalšie informácie

   

 • Brzdové systémy pre centrálnu smerovú zámku

  Smerovú zámku je možné namontovať dodatočne, ovládať nožným pedálom, so zaistením

    

  Štruktúra a funkcia

  • Smerové zámky (samostatné) sa namontujú na hornú dosku otočného kolieska. Aktivovaním brzdovej páky sa odstráni smerová zámka, čím sa umožní otáčanie kolieska.
  • Potlačením brzdovej páky nahor sa kolieska budú môcť znovu zaistiť pri pohybe rovno (zablokuje sa otočný pohyb koliesok).

   

  Výhody

  • je možné prepojiť viacero smerových zámok pomocou jednej tyče
  • je možné dodatočne namontovať na štandardné kolieska
  • stabilita + flexibilita na pracovisku

   

  Ďalšie informácie

   

  Smerovú zámku je možné namontovať dodatočne, ovládať nožným pedálom, so samočinným zaistením

    

  Štruktúra a funkcia

  • Aktivovaním brzdovej páky sa odistí smerová zámka, čím sa umožní otáčanie kolieska. Keď je otočné koliesko zarovnané v smere jazdy, pružina posunie brzdovú páku späť do zaistenej polohy.

   

  Výhody

  • je možné dodatočne namontovať na štandardné kolieska
  • stabilita + flexibilita na pracovisku

   

  Ďalšie informácie

  • špeciálne riešenie, dostupné na požiadanie

   

  Smerová zámka pre šesťhrannú prípojku

    

  Štruktúra a funkcia

  • viacero otočných koliesok prepojených pomocou šesťhrannej tyče
  • otočné koliesko sa zaistí pôsobením prednapnutej pružiny v otočnom venci (premení otočné koliesko na pevné koliesko)
  • pri aktivovaní šesťhrannej tyče sa koliesko bude znovu otáčať

   

  Výhody

  • Ak sa na jeden vozík použije 6 koliesok, stredové kolieska môžu slúžiť ako pevné kolieska pri ťahaní alebo bočnom posúvaní vozíka pri manuálnej obsluhe.

   

  Ďalšie informácie

  • špeciálne riešenie, dostupné na požiadanie

   

  Smerová zámka na pripojenie ťažného lanka, integrovaná

    

  Štruktúra a funkcia

  • smerová zámka integrovaná do konzoly
  • smerová zámka sa uvoľňuje potiahnutím lankového tiahla

   

  Výhody

  • je možné ju aktivovať ručne

   

  Ďalšie informácie

  • špeciálne riešenie, dostupné na požiadanie

   

  Smerová zámka na pripojenie ťažného lanka, s možnosťou dodatočnej montáže

    

  Štruktúra a funkcia

  • otvor so závitom na pripojenie lankového tiahla

   

  Ďalšie informácie

  • špeciálne riešenie, dostupné na požiadanie

   

  Smerová zámka na bočné ovládanie, s možnosťou dodatočnej montáže

    

  Štruktúra a funkcia

  • brzdová páka sa ovláda vodorovným, nie zvislým smerom
  • vhodné na aplikácie v obmedzených priestoroch

   

  Ďalšie informácie

  • špeciálne riešenie, dostupné na požiadanie