Základné informácie/definície

Definície a vysvetlenia

Nákres kolieska
Nákres otočného kolieska
Nákres pevného kolieska
Nákres obruče

Koliesko

Otočné koliesko

Pevné koliesko

Obruč / plášť

Označenie:
1 = behúň / plášť
2 = disk / ráfik kolieska
3 = náboj
4 = ložisko kolieska

Rozmery:
D = priemer kolieska
d = priemer osky nápravy kolieska
T1 = dĺžka náboja
T2 = šírka kolieska

Označenie:
1-3 = otočná konzola
1 = upevnenie základovej dosky
2 = otočný veniec (otočné ložisko)
3 = otočná vidlica
4 = koliesko
5 = oska nápravy kolieska

Rozmery:
H = celková výška / montážna výška
F = vyosenie
A,B = rozmery základovej dosky
a,b = rozstupy otvorov pre skrutky
d = priemer otvoru pre skrutku

Označenie:
1 = pevná konzola
2 = koliesko
3 = os nápravy kolieska

Rozmery:
H = celková výška / montážna výška
A,B = rozmery základovej dosky
a,b = rozstupy otvorov pre skrutky
d = priemer otvoru pre skrutku

Označenie:
1 = behúň / plášť
2 = oceľová obruč

Rozmery:
D = vonkajší priemer
d = vnútorný priemer
T2 = šírka

Kolieska sa skladajú z behúňa / plášťa, disku / ráfika kolieska a ložiska kolieska.

Kolieska sa líšia z hľadiska svojej nosnosti, valivého odporu a kvality pojazdu. Špeciálne vlastnosti jednotlivých sérii koliesok sú podrobne vysvetlené v príslušnej časti.

Otočné kolieska sa môžu otáčať okolo svojej zvislej osi, čím sa uľahčí ovládateľnosť strojov, vybavenia atď. Vidlica (otočná vidlica) je pritom upevnená k montážnemu prvku prostredníctvom otočného venca (otočné ložisko).
Medzi oskou otočného ložiska a oskou nápravy kolieska je obvykle určitá vodorovná vôľa (vyosenie), aby sa vidlica mohla voľne otáčať. Toto vyosenie umožňuje koliesku voľne sa otáčať bez ďalšieho vybavenia. Zároveň umožňuje stabilný valivý chod kolieska pri jazde rovným smerom. Otočné kolieska môžu byť vybavené rôznymi aretačnými mechanizmami na zablokovanie

 

Pevné kolieska sa neotáčajú a uľahčujú presun strojov, zariadení a pod. určitým smerom bez odchýlok.

Obruče / plášte sú vyrobené z rôznych elastomérov a sú vybavené oceľovou výstužou alebo oceľovou vložkou 

Obruče / plášte sa líšia z hľadiska svojej nosnosti, valivého odporu a kvality pojazdu. Špeciálne vlastnosti jednotlivých obručí/plášťov sú podrobne vysvetlené v časti „Obruče/plášte“.

Výkresy s rezmi kolies zobrazené na produktových stránkach môžu predstavovať iba príklad príslušnej série, to znamená, že v rámci danej série sa z technických dôvodov môžu vyskytnúť konštrukčné odlišnosti.